În Monitorul Oficial nr. 216 din 16 aprilie 2013 (M.Of. 216/2013) au fost publicate următoarele acte normative:

* DECRETE

Decretul nr. 382/2013 privind eliberarea din funcție a unui procuror;

Decretul nr. 383/2013 privind eliberarea din funcție a unui procuror;

Decretul nr. 384/2013 privind eliberarea din funcție a unui procuror;

Decretul nr. 385/2013 privind eliberarea din funcție a unui procuror;

Decretul nr. 386/2013 privind eliberarea din funcție a unui procuror;

Decretul nr. 387/2013 privind eliberarea din funcție a unui judecător;

Decretul nr. 388/2013 privind eliberarea din funcție a unui judecător;

Decretul nr. 389/2013 privind eliberarea din funcție a unui judecător;

Decretul nr. 390/2013 privind eliberarea din funcție a unui judecător;

Decretul nr. 391/2013 privind eliberarea din funcție a unui judecător;

Decretul nr. 392/2013 privind eliberarea din funcție a unui judecător;

Decretul nr. 393/2013 privind eliberarea din funcție a unui judecător;

Decretul nr. 394/2013 privind eliberarea din funcție a unui judecător;

Decretul nr. 395/2013 privind eliberarea din funcție a unui judecător;

Decretul nr. 396/2013 privind eliberarea din funcție a unui judecător;

Decretul nr. 397/2013 privind eliberarea din funcție a unui judecător.

* DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE

Decizia nr. 132 din 7 martie 2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 24 din Ordonanța Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activității și funcționarea  instituțiilor  de  medicină legală.

* HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 149/2013 privind suplimentarea  bugetelor Ministerului Justiției, Înaltei Curți de Casație și Justiție, Ministerului Public și Consiliului Superior al Magistraturii pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, de Ordonanța Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învățământului și cercetării, precum și în ceea ce privește plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătorești devenite  executorii   în perioada 1 ianuarie—31 decembrie 2013;

Hotărârea nr. 166/2013 pentru aplicarea prevederilor Deciziei Comisiei Europene nr. C (2012) 9780 final;

Hotărârea nr. 167/2013 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, pentru județul Tulcea.

* ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 508/2013 al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, privind stabilirea nivelului primei de garantare datorate Ministerului Finanțelor Publice și Fondului Național de Garantare a Creditelor pentruÎntreprinderile Mici și Mijlocii de către întreprinderile mici și mijlocii în cadrul Programului Mihail Kogălniceanu  pentru  întreprinderi  mici  și  mijlocii, pentru anul 2013.

* ACTE ALE CURȚII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

Hotărârea din 6 noiembrie 2012 în Cauza Miu împotriva României;

Opinia separată a judecătorului López Guerra;

Lista cuprinzând asociațiile și fundațiile care primesc subvenții de la bugetul local al Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca în anul 2013, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială.

***

În Monitorul Oficial nr. 217 din 16 aprilie 2013 (M.Of. 217/2013) au fost publicate următoarele acte normative:

* LEGI ȘI DECRETE

Legea nr. 93/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2012 pentru aprobarea Acordului de garanție dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 28 noiembrie 2012, privind garantarea în proporție de 100% a obligațiilor aferente Acordului de împrumut (Restructurarea financiară a Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.” — S.A.) dintre Compania Națională de Căi Ferate „C.F.R.” — S.A. și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în valoare de până la 175.000.000 euro;

Decretul nr. 367/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2012 pentru aprobarea Acordului de garanție dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 28 noiembrie 2012, privind garantarea în proporție de 100% a obligațiilor aferente Acordului de împrumut (Restructurarea financiară  a  Companiei  Naționale  de  Căi  Ferate „C.F.R.” — S.A.) dintre Compania Națională de Căi Ferate „C.F.R.” — S.A. și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în valoare de până la 175.000.000 euro;

Legea nr. 94/2013 privind modificarea art.  3 din Legea nr. 133/2010 pentru aprobarea Contractului   de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții aferent Proiectului de modernizare a metroului din București — etapa a IV-a, Magistrala 5 Drumul   Taberei—Pantelimon,   tronsonul Drumul Taberei—Universitate, semnat la București la 12 noiembrie 2009;

Decretul nr. 368/2013 pentru promulgarea Legii privind modificarea art. 3 din Legea nr. 133/2010 pentru aprobarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții aferent Proiectului de modernizare a metroului din București — etapa a IV-a, Magistrala 5 Drumul Taberei—Pantelimon, tronsonul Drumul Taberei—Universitate, semnat la București la 12 noiembrie 2009.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 151/2013 pentru  completarea  anexei  nr.  66  la Hotărârea Guvernului nr. 532/2002 privind atestarea domeniului public al județului Caraș-Severin, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Caraș-Severin;

Hotărârea nr. 152/2013 pentru modificarea  anexei  nr.  11  la Hotărârea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al județului Covasna, precum și al municipiilor,   orașelor și comunelor  din județul Covasna;

Hotărârea nr. 158/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului  Justiției și a Hotărârii Guvernului nr. 1.849/2004 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Administrației Naționale a Penitenciarelor;

Hotărârea nr. 159/2013 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a cantității de 19,5 tone de motorină și a acordării ca ajutor umanitar intern de urgență, cu titlu gratuit, pentru populația din județul Vrancea;

Hotărârea nr. 165/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Finanțelor Publice pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar.

* DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

Decizia nr. 191/2013 privind numirea domnului Alexandru Năstase în funcția de secretar de stat la Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine.

* ACTE ALE CURȚII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

Hotărârea din 20 martie 2012 în Cauza C.A.S. și  C.S. împotriva României.

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro – noul soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here