21 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 210, 211 şi 212 din 25 martie 2014: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 210 din 25 martie 2014 (M.Of. nr. 210/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 42/2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi a ordonanţei în ansamblul său

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 208/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului Naţional de Cartografie
Ordinul nr. 212/361/2014 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului şi pădurilor nr. 30/147/2010 pentru aprobarea bunelor condiţii agricole şi de mediu în România
Ordinul nr. 222/2014 privind asigurarea transparenţei documentaţiilor de atribuire aferente procedurilor de achiziţii publice demarate de către Ministerul Transporturilor
Ordinul nr. 931/2014 de modificare a Ordinului ministrului justiţiei nr. 3.692/C/2013 privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate schimbărilor de sedii ale birourilor notariale pentru anul 2013

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

Hotărârea nr. 3/2014 privind desemnarea reprezentanţilor Autorităţii Electorale Permanente în birourile electorale judeţene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate, constituite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 211 din 25 martie 2014 (M.Of. nr. 211/2014) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

Hotărârea nr. 22/2014 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

DECRETE

Decretul nr. 288/2014 privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul de Informaţii Externe
Decretul nr. 303/2014 privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Ofiţer
Decretul nr. 304/2014 privind conferirea Ordinului Virtutea Maritimă în grad de Ofiţer
Decretul nr. 305/2014 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 439/2014 pentru modificarea Procedurilor specifice de implementare şi control, precum şi a formularisticii necesare privind acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.229/2013
Ordinul nr. 448/2014 privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 920/2013 pentru stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice, a criteriilor de eligibilitate şi a termenilor de referinţă pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la specia bovine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Hotărârea nr. 12/2014 privind cota procentuală pentru contribuţia asigurătorilor la Fondul de protecţie a victimelor străzii

ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

Cuantum total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale – Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România
Cuantum total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale – Forumul Democrat al Germanilor din România – Organizaţia Teritorială Mediaş
Cuantum total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale – Asociaţia Forumul Democrat al Germanilor din Brad

REPUBLICĂRI

Legea nr. 16(r2)/1995 privind protecţia topografiilor produselor semiconductoare
Legea nr. 82(r1)/2012 privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 212 din 25 martie 2014 (M.Of. nr. 212/2014) cuprinde următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 745/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu