25 Septembrie, 2017

Monitorul Oficial nr. 207 din 11 aprilie 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial nr. 207 (partea I) din 11 aprilie 2013 (M.Of. 207/2013) cuprinde următoarele acte normative:

• Decizii ale Curţii Constituţionale

Decizia nr. 86 din 28 februarie 2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 149 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.897/2006

• Hotărâri ale Guvernului României

Hotărârea nr. 147/2013 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Olt de către domnul Marinescu Emil-Vergilius

• Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale

Ordinul nr. 1200/2013 al preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind monitorizarea respectării normelor de conduită de către funcţionarii publici şi a implementării procedurilor disciplinare

• Acte ale Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor

Decizia nr. 132/2013 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale DIRECTLINE BROKER DE ASIGURARE — S.R.L.

* Rectificări: HG 11/2013, OUG 15/2013.

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro – noul soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Redacţia

Materialele semnate de redacţia LegeStart reprezintă un efort comun de vă oferi informaţii de interes general din multiple domenii, strânse de echipă sau prezentate de partenerii noştri.

Fara comentarii

Scrie un comentariu