În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 207 din 27 martie 2017 (M.Of. nr. 207/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 • Hotărârea nr. 26/2017 cu privire la Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind efectuarea unui test de proporţionalitate înainte de adoptarea unor noi reglementări referitoare la profesii – COM (2016) 822 final;
 • Hotărârea nr. 27/2017 privind Propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 87/217/CEE a Consiliului, a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, a Directivei 2009/31/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, a Regulamentului (UE) nr. 1.257/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, a Directivei 86/278/CEE a Consiliului şi a Directivei 94/63/CE a Consiliului în ceea ce priveşte normele procedurale în domeniul raportării cu privire la mediu şi de abrogare a Directivei 91/692/CEE a Consiliului – COM (2016) 789 final;
 • Hotărârea nr. 28/2017 cu privire la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind un cadru pentru redresarea şi rezoluţia contrapărţilor centrale şi de modificare a regulamentelor (UE) nr. 1.095/2010, (UE) nr. 648/2012 şi (UE) 2015/2.365 – COM (2016) 856 final.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 144/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Hotărârea Guvernului nr. 952/2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 280/2016 privind aprobarea valorii cotizaţiilor şi a plafonului în limita căruia se decontează serviciile lingvistice, precum şi a procedurii de acordare, verificare şi control pentru organizaţiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol şi agroalimentar, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia;
 • Hotărârea nr. 145/2017 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică;
 • Hotărârea nr. 148/2017 privind transmiterea unui bun imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Valea Călugărească în administrarea Laboratorului Central pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului Valea Călugărească.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MAI nr. 32/2017 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 138/2016 privind organizarea şi executarea controalelor în Ministerul Afacerilor Interne;
 • Ordinul MJ nr. 539/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare a personalului de specialitate juridică, cu funcţii de execuţie, asimilat judecătorilor şi procurorilor, din cadrul Direcţiei Naţionale de Probaţiune.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 • Norma nr. 3/2017 privind încheierea exerciţiului financiar 2016 pentru societăţile din domeniul asigurărilor.

ACTE ALE CONSILIULUI NAŢIONAL DE INTEGRITATE

 • Hotărârea nr. 1/2017 privind modificarea şi completarea Regulamentului de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiilor de preşedinte şi/sau vicepreşedinte ai Agenţiei Naţionale de Integritate, aprobat prin Hotărârea Consiliului Naţional de Integritate nr. 2/2007;
 • Hotărârea nr. 2/2017 privind modificarea şi completarea Regulamentului de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiei de inspector de integritate în cadrul Agenţiei Naţionale de Integritate, aprobat prin Hotărârea Consiliului Naţional de Integritate nr. 3/2008.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 208 din 27 martie 2017 (M.Of. nr. 208/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 149/2017 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Argeş de către domnul Soare Cristian;
 • Hotărârea nr. 150/2017 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Argeş de către domnul Dragnea Emilian;
 • Hotărârea nr. 151/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Argeş de către domnul Dragnea Emilian;
 • Hotărârea nr. 152/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Argeş de către domnul Stoian Gabriel.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul ANAF nr. 967/2017 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale, emise şi tipărite prin intermediul Unităţii de imprimare rapidă.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 209 din 27 martie 2017 (M.Of. nr. 209/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI

 • Hotărârea nr. 22/2017 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii pe anul 2017;
 • Hotărârea nr. 23/2017 privind declararea vacantă a funcţiei de director al Serviciului de Informaţii Externe.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 303/2017 privind eliberarea doamnei Elena Cucu din funcţia de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului;
 • Decizia nr. 304/2017 privind numirea domnului Ciprian Preda în funcţia de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului;
 • Decizia nr. 305/2017 privind eliberarea domnului Cătălin Ştefan Rotea din funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene;
 • Decizia nr. 306/2017 privind unele măsuri pentru exercitarea conducerii Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice;
 • Decizia nr. 307/2017 privind transferul în interesul serviciului al domnului Ciprian Constantin Iftimoaei din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de conducere vacantă de director executiv adjunct al Direcţiei Judeţene de Statistică Iaşi.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here