În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 205 din 21 martie 2016 (M.Of. nr. 205/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MMAP nr. 1971/2015 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu;
 • Ordinul MECMA nr. 207/2016 privind modificarea Ordinului ministrului economiei nr. 971/2014 pentru aprobarea listei organismelor desemnate să realizeze emiterea certificatelor de agreare şi a certificatelor de conformitate cu prototipul conform Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (ADR), precum şi inspecţia pentru certificarea menţinerii conformităţii în exploatare a suprastructurilor specializate montate pe vehiculele rutiere destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase şi a ambalajelor destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 • Decizia nr. 590/2016 privind sancţionarea Societăţii INSURANCE CONSULTING & SOLUTIONS BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare;
 • Decizia nr. 591/2016 privind sancţionarea Societăţii DIAS – BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare;
 • Decizia nr. 609/2016 privind sancţionarea Societăţii ACCORD BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare;
 • Decizia nr. 610/2016 privind sancţionarea Societăţii AVIASIG BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare;
 • Decizia nr. 611/2016 privind sancţionarea Societăţii ACE BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE – S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare şi/sau reasigurare;
 • Decizia nr. 612/2016 privind sancţionarea Societăţii ALLEANZA BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare;
 • Decizia nr. 613/2016 privind sancţionarea Societăţii A&A BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare;
 • Decizia nr. 614/2016 privind sancţionarea Societăţii AGX – BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare;
 • Decizia nr. 616/2016 privind sancţionarea Societăţii ACR BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE – S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare şi/sau reasigurare;
 • Decizia nr. 617/2016 privind sancţionarea Societăţii AXARO’S BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 206 din 21 martie 2016 (M.Of. nr. 206/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 • Hotărârea nr. 33/2016 privind Raportul Comisiei pentru afaceri europene la Cartea verde privind serviciile financiare cu amănuntul „Produse mai bune, mai multe opţiuni şi mai multe oportunităţi pentru consumatori şi întreprinderi” – COM (2015) 630 final;
 • Hotărârea nr. 34/2016 privind Pachetul de documente europene privind Analiza anuală a creşterii pentru 2016 „Consolidarea redresării şi stimularea convergenţei”.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 166/2016 privind aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind asistenţa pentru implementarea proiectelor finanţate prin intermediul instrumentelor structurale ale Uniunii Europene, semnat la Bucureşti la 2 februarie 2016;
 • Acordul între Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind asistenţa pentru implementarea proiectelor finanţate prin intermediul instrumentelor structurale ale Uniunii Europene din 02.02.2016.

ACTE ALE CAMEREI CONSULTANŢILOR FISCALI

 • Hotărârea nr. 5/2016 privind înscrierea ca membru al Camerei Consultanţilor Fiscali a persoanelor care au promovat examenul de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent şi au depăşit termenul prevăzut de lege pentru înscriere.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 207 din 21 martie 2016 (M.Of. nr. 207/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 • Hotărârea nr. 19/2016 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 168/2016 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere privind sprijinul pentru implementarea proiectelor dintre Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Luxemburg la 21 decembrie 2015 şi la Bucureşti la 23 decembrie 2015;
 • Memorandumul de înţelegere privind sprijinul pentru implementarea proiectelor între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii din 23.12.2015.

ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

 • Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2015, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale – Uniunea Democratică a Slovacilor şi Cehilor din România din 21.03.2016.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 208 din 21 martie 2016 (M.Of. nr. 208/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 32/2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti;
 • Decretul nr. 308/2016 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti;
 • Decretul nr. 310/2016 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor principal de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne;
 • Decretul nr. 311/2016 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor principal de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne;
 • Decretul nr. 312/2016 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne;
 • Decretul nr. 313/2016 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne;
 • Decretul nr. 314/2016 privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Afacerilor Interne.

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 159/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here