Monitorul Oficial nr. 202 (partea I) din 9 aprilie 2013 (M.Of. 202/2013) cuprinde următoarele acte normative:

• Legi şi decrete

Legea nr. 76/2013
pentru ratificarea Protocolului privind managementul durabil al pădurilor, adoptat la Bratislava la 27 mai 2011 şi semnat de România la Bratislava la 27 mai 2011, la Convenţia-cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003;
* Protocol pentru managementul durabil al pădurilor la Convenţia-cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor;
Decretul nr. 349/2013 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului privind managementul durabil al pădurilor, adoptat la Bratislava la 27 mai 2011 şi semnat de România la Bratislava la 27 mai 2011, la Convenţia-cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003.

• Hotărâri ale Senatului

Hotărârea nr. 17/2013
pentru înfiinţarea Comisiei de anchetă privind interceptările telefonice ale magistratului Corneliu Bârsan, judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, interceptat în baza unui mandat de siguranţă naţională.

• Hotărâri ale Camerei Deputaţilor

Hotărârea nr. 9/2013
privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor.

• Decizii ale Curţii Constituţionale

Decizia nr. 59 din 21 februarie 2013
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. II pct. 1 din Legea nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, astfel cum au fost modificate prin articolul unic pct. 8 din Legea nr. 303/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum şi pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia;
Decizia nr. 75 din 21 februarie 2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 20 alin. (8) teza întâi din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat.

• Ordonanţe ale Guvernului României

Ordonanţa de urgenţă nr. 22/2013
pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare.

• Decizii ale prim-ministrului

Decizia nr. 184/2013
privind numirea doamnei Cristinela Odeta Nestor în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc;
Decizia nr. 185/2013 privind numirea domnului Gheorghe Gabriel Gheorghe în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc.

• Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale

Ordinul nr. 427/2013
al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.080/2008 privind constituirea Comitetului de investiţii pentru Fondul de participare JEREMIE pentru operaţiunile domeniului major de intervenţie 1.2. „Accesul la finanţare al întreprinderilor mici şi mijlocii” din cadrul axei prioritare 1 „Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”, Programul operaţional sectorial „Creşterea competitivităţii economice” 2007—2013.
Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro – noul soft legislativ realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here