În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 201 din 23 martie 2017 (M.Of. nr. 201/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 • Hotărârea nr. 20/2017 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 760/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MADR nr. 72/2017 privind nominalizarea punctelor de debarcare şi a centrelor de primă vânzare în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale, cu excepţia ariilor naturale protejate;
 • Ordinul MS nr. 322/2017 privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora;
 • Ordinul MDRAPFE nr. 2422/2017 privind aplicarea prevederilor art. III alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare;
 • Ordinul MEN nr. 3384/2017 pentru aprobarea anexelor nr. 1-21 la Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ 2017, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.086/2017, cuprinzând disciplinele/modulele corespunzătoare profilului posturilor/catedrelor din aria curriculară tehnologii – discipline tehnologice.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 • Norma nr. 4/2017 pentru completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 21/2016 privind raportările referitoare la activitatea de asigurare şi/sau de reasigurare.

ACTE ALE AGENŢIEI NAŢIONALE DE INTEGRITATE

 • Ordinul nr. 1288/2017 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Integritate, aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Integritate nr. 7.962/2016.

ACTE ALE CONSILIULUI PENTRU SUPRAVEGHEREA ÎN INTERES PUBLIC A PROFESIEI CONTABILE

 • Decizia nr. 14/2017 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, aprobat prin Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile nr. 18/2014.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 202 din 23 martie 2017 (M.Of. nr. 202/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 21/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecție;
 • Decretul nr. 312/2017 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecție;
 • Legea nr. 22/2017 pentru modificarea și completarea art. 5 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor;
 • Decretul nt. 313/2017 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea art. 5 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor;
 • Decretul nr. 318/2017 privind numirea în funcția de prim-adjunct al directorului Serviciului Român de Informații.

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Ordonanța de urgență nr. 22/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea și susținerea fermelor de familie și facilitarea accesului la finanțare al fermierilor, pentru completarea art. 51 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, precum și pentru reglementarea statutului dobânzilor încasate de gestionari din plasarea în depozite bancare sau titluri de stat a sumelor rămase la dispoziția acestora după închiderea schemelor de garantare finanțate din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013, respectiv Programul operațional pentru pescuit 2007-2013, și încheierea convențiilor cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 294/2017 privind numirea doamnei Gabriela Constantin în funcția de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului;
 • Decizia nr. 295/2017 privind numirea domnului Cezar Stancu în funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorității Naționale pentru Cetățenie;
 • Decizia nr. 296/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Ilie Răsvan Dumitru a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale;
 • Decizia nr. 297/2017 privind eliberarea domnului Cristian Vasile Bitea din funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici;
 • Decizia nr. 298/2017 privind numirea domnului Cristian Vasile Bitea în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici;
 • Decizia nr. 299/2017 privind numirea unui reprezentant al Guvernului în calitatea de membru al Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă.

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 • Decizia nr. 8/2017 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Braşov – Secţia de contencios administrativ şi fiscal, în Dosarul nr. 152/119/2016.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 203 din 23 martie 2017 (M.Of. nr. 203/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 300/2017 privind eliberarea doamnei Cristinela Odeta Nestor din funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc;
 • Decizia nr. 301/2017 privind numirea domnului Dan Iliovici în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc;
 • Decizia nr. 302/2017 privind numirea domnului Valentin Korman în funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul ANRM nr. 79/2017 privind aprobarea Licenței de dare în administrare pentru explorare nr. 19.894/2017 în perimetrul Livada Sud, județul Satu Mare;
 • Ordinul MAE nr. 299/2017 pentru publicarea Memorandumului de înțelegere privind controlul statului portului în regiunea Mării Negre, așa cum a fost amendat prin Amendamentul 11, adoptat în data de 13 aprilie 2016.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here