În Monitorul Oficial nr. 197 din 8 aprilie 2013 (M.Of. 197/2013) au fost publicate următoarele acte normative:

* LEGI ȘI DECRETE

Legea nr. 87/2013 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2012 privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuții de asigurări sociale de sănătate;

Decretul nr. 360/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2012 privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuții de asigurări sociale de sănătate;

Legea nr. 88/2013 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului  nr.  46/2012  privind  modificarea  Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, precum și unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru Camera Deputaților și Senat din anul 2012;

Decretul nr. 361/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2012 privind modificarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, precum și unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru Camera Deputaților și Senat din anul 2012;

Legea nr. 89/2013 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2012 privind modificarea Ordonanței Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate de România prin aderarea la Convenția internațională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigației aeriene și la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană;

Decretul nr. 362/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2012 privind modificarea Ordonanței Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate de România prin aderarea la Convenția internațională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigației aeriene și la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană;

Legea nr. 90/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 87/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal;

Decretul nr. 363/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 87/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

* ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 456/2013 al ministrului sănătății pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune    internaționale corespunzătoare medicamentelor cu risc crescut de discontinuitate în aprovizionare de care beneficiază asigurații în sistemul de asigurări sociale de sănătate și a unei măsuri pentru asigurarea acestora pe piața din România.

Statutul Societății Naționale de Cruce Roșie din România, adoptat prin hotărârea adunării generale.

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro – noul soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here