25 Iunie, 2018

Monitorul Oficial nr. 195 din 8 aprilie 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial nr. 195 (partea I) din 8 aprilie 2013 (M.Of. 195/2013) cuprinde următoarele acte normative:

Decizii ale Curţii Constituţionale

Decizia nr. 80 din 21 februarie 2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor articolului unic din Legea nr. 300/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai—decembrie 2009

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale

Ordinul nr. 448/194/2013 al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea criteriilor ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiilor constituite în baza prevederilor Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013—2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2013

Ordinul nr. 450/193/2013 al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor constituite în baza prevederilor Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013—2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2013

Acte ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări

Hotărârea nr. 42/2013 pentru aprobarea normei “Finanţarea domeniilor prioritare” (NI-FIN-07-VI/0)

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro -noul soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Redacţia

Materialele semnate de redacţia LegeStart reprezintă un efort comun de vă oferi informaţii de interes general din multiple domenii, strânse de echipă sau prezentate de partenerii noştri.

Fara comentarii

Scrie un comentariu