21 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 194 din 5 aprilie 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial nr. 194 (partea I) din 5 aprilie 2013 (M.Of. 194/2013) conţine următoarele acte normative:

Hotărâri ale Guvernului României

Hotărârea nr. 131/2013 pentru stabilirea măsurilor şi sancţiunilor necesare în vederea respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale

Ordinul nr. 342/2013 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.221/2009 privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu

Ordinul nr. 415/2013 al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, pentru modificarea şi completarea cap. XVI din Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005

Ordinul nr. 430/2013 al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, privind împuternicirea personalului direcţiilor generale ale Ministerului Finanţelor Publice în vederea efectuării unor verificări cu privire la arieratele şi plăţile restante înregistrate de autorităţile publice, ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale

Ordinul nr. 3430/2013 al ministrului educaţiei naţionale privind aprobarea programei pentru susţinerea examenului naţional de definitivare în învăţământ la specializarea Navigaţie şi transport maritim

Acte ale partidelor politice

- Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale — Uniunea Democrată Turcă din România

- Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale — Uniunea Democrată a Slovacilor şi Cehilor din România

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro -noul soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Redacţia

Materialele semnate de redacţia LegeStart reprezintă un efort comun de vă oferi informaţii de interes general din multiple domenii, strânse de echipă sau prezentate de partenerii noştri.

Fara comentarii

Scrie un comentariu