În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 191 din 15 martie 2016 (M.Of. nr. 191/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 • Hotărârea nr. 18/2016 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 887/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 382, art. 383 alin. (1), (3) şi (5), art. 389, art. 411 şi art. 412 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, precum şi ale art. II din Legea nr. 20/2015 pentru aprobarea acestei ordonanţe de urgenţă.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 192 din 15 martie 2016 (M.Of. nr. 192/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 833/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 35 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 • Decizia nr. 2/2016 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Craiova – Secţia penală şi pentru cauze cu minori, dispusă prin Încheierea de şedinţă din data de 23 octombrie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 44.339/215/2014.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 193 din 15 martie 2016 (M.Of. nr. 193/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 • Hotărârea nr. 20/2016 referitoare la Comunicarea comună a Comisiei Europene şi Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe şi Politica de Securitate către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor – Revizuirea politicii europene de vecinătate JOIN (2015) 50 final;
 • Hotărârea nr. 21/2016 privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor – Strategia de extindere a UE COM (2015) 611 final;
 • Hotărârea nr. 30/2016 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 146/2016 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea prevederilor art. 121 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat;
 • Hotărârea nr. 147/2016 privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru Reuniunea directorilor politici din ministerele apărării ale ţărilor membre NATO, acţiune de protocol cu caracter deosebit organizată în luna aprilie 2016.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 285/300/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind transferul investiţiilor realizate din sursele de finanţare publice, în cadrul proiectelor de investiţii aprobate prin contractele de finanţare aferente Programului operaţional sectorial Mediu.

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 • Decizia nr. 527/2016 privind sancţionarea Societăţii DIVERS INSURANCE BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare;
 • Decizia nr. 528/2016 privind sancţionarea Societăţii AUTOACT BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare;
 • Decizia nr. 552/2016 privind sancţionarea Societăţii STANDARD CLASS BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare-reasigurare;
 • Decizia nr. 553/2016 privind sancţionarea Societăţii ROMTIR SERVICE BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare;
 • Decizia nr. 554/2016 privind sancţionarea Societăţii RISK EXPERT INSURANCE BROKER – S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare.

LISTE

 • Lista cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul local al sectorului 6 din municipiul Bucureşti în anul 2016, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială din 15.03.2016.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here