În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 190 din 17 martie 2017 (M.Of. nr. 190/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 785/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Decizia ANP nr. 463/2017 privind aprobarea Procedurii de selecţie a operatorilor serviciilor de telefonie necesare exercitării dreptului deţinuţilor la convorbiri telefonice, categoriile de servicii de telefonie şi condiţiile de furnizare a acestora.

ACTE ALE CONSILIULUI NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 • Decizia nr. 128/2017 pentru modificarea Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 72/2012 privind condiţiile de eliberare şi modificare a avizului de retransmisie.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 191 din 17 martie 2017 (M.Of. nr. 191/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

DECRETE

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 712/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza întâi raportate la cele ale art. 33 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, astfel cum au fost interpretate prin Decizia nr. 5/2015 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept;
 • Decizia nr. 714/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 41 alin. (1) teza întâi şi alin. (3) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 118/2017 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Bud Radu din funcţia publică de prefect al judeţului Satu Mare în funcţia publică de inspector guvernamental;
 • Hotărârea nr. 119/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Satu Mare de către domnul Filip Darius-Graţian;
 • Hotărârea nr. 120/2017 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Alba de către domnul Zinca Marius;
 • Hotărârea nr. 121/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Alba de către doamna Popescu Monica.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 272/2017 privind numirea prin mobilitate a domnului Bud Radu în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului.

ACTE ALE ORDINULUI ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI DIN ROMÂNIA, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA

 • Hotărârea nr. 8/2017 pentru aprobarea Metodologiei privind acordarea accesului parţial la activitatea profesională în România asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali formaţi în profesie în unul din celelalte state membre.

ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

 • Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2016, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale – Uniunea Democratică a Slovacilor şi Cehilor din România din 17.03.2017.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 192 din 17 martie 2017 (M.Of. nr. 192/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 12/2017 privind supravegherea macroprudențială a sistemului financiar național;
 • Decretul nr. 196/2017 pentru promulgarea Legii privind supravegherea macroprudențială a sistemului financiar național;
 • Decretul nr. 303/2017 privind conferirea Medaliei Bărbăție și Credință;
 • Decretul nr. 302/2017 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 787/2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 172 alin. (4) și (10) din Codul de procedură penală.

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Ordonanța de urgență  nr. 21/2017 pentru completarea art. 2 alin. (1) din Legea nr. 121/2011 privind participarea forțelor armate la misiuni și operații în afara teritoriului statului român;
 • Hotărârea nr. 128/217 privind stabilirea plafonului maxim pentru cheltuielile de cazare aferente imobilelor cu destinația de locuință de serviciu și imobilelor cu destinația de locuință, propuse în vederea vânzării, din fondul locativ administrat de Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, pentru anul 2017;
 • Hotărârea nr. 129/2017 pentru completarea art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor și a condițiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență pe baza cererii de energie termică utilă;
 • Hotărârea nr. 130/2017 pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 906/2016 privind aprobarea circumstanțelor și a procedurii specifice aferente programului strategic de înzestrare „Corvetă multifuncțională“;
 • Hotărârea nr. 132/2017 pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 996/2016 privind numirea unui consul general;
 • Hotărârea nr. 133/2017 pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 986/2016 privind numirea unui consul general.
 • Hotărârea nr. 131/2017 pentru abrogarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 992/2016 privind rechemarea și numirea unui consul general

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 273/2017 privind numirea domnului Marian Burcea în funcția de membru al consiliului de administrație și de președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, cu rang de secretar de stat.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here