În Monitorul Oficial nr. 187 din 3 aprilie 2013 (M.Of. 187/2013) au fost publicate următoarele acte normative:

* ACTE ALE CAMEREI DEPUTAȚILOR

Hotărârea nr. 8/2013 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente  ale Camerei Deputaților;

Decizia nr. 13/2013 privind delegarea atribuțiilor președintelui Camerei Deputaților.

* ORDONANȚE ȘI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Ordonanța de urgență nr. 20/2013 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc;

Hotărârea nr. 127/2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico- economici ai obiectivului de investiții „Protecția și reabilitarea părții sudice a litoralului românesc al Mării Negre în zona municipiului Constanța (Mamaia Sud, Tomis Nord, Tomis Centru și Tomis Sud) și Eforie Nord, județul Constanța”.

* DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

Decizia nr. 174/2013 pentru numirea domnului Dragoș George Bogdan în funcția de comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Gărzii Naționale de Mediu;

Decizia nr. 175/2013 pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 413/2009 privind stabilirea atribuțiilor domnului Marin  Silviu,  inspector  guvernamental  în  cadrul Secretariatului General al Guvernului;

Decizia nr. 176/2013 pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 418/2009 privind stabilirea atribuțiilor domnului Izină Ionel,  inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului;

Decizia nr. 177/2013 privind stabilirea atribuțiilor domnului Achim Gheorghe, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului;

Decizia nr. 178/2013 privind stabilirea atribuțiilor domnului Costel-Marian Dima, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului.

 * ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 111/13.975./2013 al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor și al vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor și al vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 296/29.767/2007 privind adoptarea măsurilor prin care se asigură punerea pe piață numai a brichetelor care prezintă caracteristici de siguranță pentru copii și interzicerea introducerii pe piață a brichetelor fantezie;

Ordinul nr. 1072/2013 al ministrului justiției pentru aprobarea Regulamentului privind asistența religioasă a persoanelor private de libertate aflate în custodia Administrației Naționale a Penitenciarelor.

*ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

Cuantumul total al sumelor provenite din finanțările private ale partidelor   politice  în  anul  2012,   conform   Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale  – Forumul Democrat al Germanilor din România – Forumul Democrat al Germanilor din Lugoj;

Cuantumul total al sumelor provenite din finanțările private ale partidelor   politice  în  anul  2012,   conform   Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale – Forumul Democrat al Germanilor din România – Forumul Democrat al Germanilor Caraș-Severin Reșița;

Cuantumul total al sumelor provenite din finanțările private ale partidelor   politice  în  anul  2012,   conform   Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale – Forumul Democrat al Germanilor din România – Organizația Teritorială Mediaș.

***

În Monitorul Oficial nr. 188 din 3 aprilie 2013 (M.Of. 188/2013) au fost publicate următoarele acte normative:

* HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 132/2013 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 827/2010 pentru aprobarea strategiei de vânzare a unor acțiuni emise de Societatea Națională de Transport Gaze  Naturale „Transgaz” — S.A. Mediaș prin metode specifice pieței de capital.

* ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 30/2013 al ministrului afacerilor interne pentru modificarea art. 7 din Ordinul ministrului administrației și  internelor  nr.  29/2011  privind  competențele  de achiziție  a  produselor  și  serviciilor  în  Ministerul Afacerilor Interne;

Ordinul nr. 403/2013  al  ministrului  sănătății  pentru  aprobarea Regulamentului  de  organizare  și  funcționare  al Institutului de Medicină Legală Cluj-Napoca.

* ACTE ALE ÎNALTEI CURȚI DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

Decizia nr. 3 din 18 februarie 2013.

* ACTE ALE CAMEREI CONSULTANȚILOR FISCALI

Hotărârea nr. 5/2013 privind modificarea Regulamentului pentru autorizarea consultanților fiscali persoane străine, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 9/2008.

Actele normative pot fi consultate integral pe www.Lege5.ronoul soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here