În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 187 din 16 martie 2017 (M.Of. nr. 187/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 774/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 90 şi art. 92 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MAI nr. 30/2017 privind activitatea de standardizare în Ministerul Afacerilor Interne;
 • Ordinul ANCPI nr. 281/2017 pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Victoria din judeţul Brăila;
 • Ordinul MS nr. 244/2017 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar;
 • Ordinul ANAF nr. 866/2017 pentru completarea Normelor tehnice de utilizare a Sistemului român de procesare automată a declaraţiei vamale la import, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.885/2016;
 • Ordinul ANAF nr. 867/2017 pentru completarea Normelor tehnice de utilizare a Sistemului de control al exportului, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.194/2016.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 188 din 16 martie 2017 (M.Of. nr. 188/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 • Hotărârea nr. 23/2017 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind cadrul juridic şi operaţional al cardului electronic e – COM (2016) 823 final;
 • Hotărârea nr. 24/2017 cu privire la proiectul de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de introducere a unui card electronic european pentru servicii şi a facilităţilor administrative aferente – COM (2016) 824 final;
 • Hotărârea nr. 25/2017 referitoare la Pachetul legislativ RRM (Risk Reduction Measures).

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 16/2017 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 54 lit. a) şi ale art. 56 alin. (1) din Legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul ANCPI nr. 280/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Belciugatele, judeţul Călăraşi;
 • Ordinul ANCPI nr. 283/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Ialomiţa.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 189 din 16 martie 2017 (M.Of. nr. 189/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 16/2017 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Procesului de Cooperare din Europa de Sud-Est.

DECIZII ALE SENATULUI

 • Decizia nr. 9/2017 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 16-17 martie 2017.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 749/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 110 alin. (5) şi a celor ale art. 123 alin. (2) din Codul de procedură penală.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 266/2017 privind aplicarea mobilităţii pentru doamna Georgeta Gavrilă din funcţia publică de secretar general al Ministerului Energiei în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului;
 • Decizia nr. 267/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Mirela Popină a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Energiei;
 • Decizia nr. 268/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Irina Leulescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989;
 • Decizia nr. 269/2017 privind numirea domnului Ionuţ Pascu în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului;
 • Decizia nr. 270/2017 privind numirea domnului Radu-Florin Bădoiu în funcţia de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului;
 • Decizia nr. 271/2017 privind suspendarea, la cerere, a raportului de serviciu al domnului Tiberiu Bărbuleţiu, secretar general în cadrul Ministerului Transporturilor.

 

RECTIFICĂRI

 • Rectificarea privind anexa la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 4.694/2016, din 16.03.2017;
 • Rectificarea privind titlul şi în cuprinsul Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.889/2016, din 16.03.2017.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Articolul precedentVIDEO: Cum obţinem viza de flotant în 2017?
Articolul următorCardurile electronice europene
Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here