În Monitorul Oficial nr. 185 din 3 aprilie 2013 (M.Of. 185/2013) au fost publicate următoarele acte normative:

* ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 31/2013 al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru modificarea anexei nr. 2 la Norma sanitară veterinară privind procedura de autorizare/înregistrare sanitară veterinară a unităților ce desfășoară activități în domeniul hranei pentru animale de fermă și a mijloacelor de transport al hranei pentru animale de fermă, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 109/2010, ca urmare a actualizării tarifelor în funcție de rata inflației din anul 2012;

Ordinul nr. 32/2013 al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru modificarea anexei nr. 2 la Norma sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor privind autorizarea laboratoarelor supuse controlului sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 48/2010, ca urmare a actualizării tarifelor în funcție de rata inflației din anul 2012;

Ordinul nr. 294/2013 al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară privind închiderea vechilor evidențe de cadastru și publicitate imobiliară cu  privire  la  imobilele  situate  pe  teritoriul  unității administrativ-teritoriale Valea Mare, județul Olt;

Ordinul nr. 393/2013 al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice și fizice, a certificatului  de  obligații bugetare, precum și a modelului și conținutului acestora;

Ordinul nr. 943/2013 al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, pentru aprobarea modelelor certificatelor de atestare a absolvirii programelor de formare specializată, a programelor de perfecționare și a programului de formare specializată în administrația publică pentru obținerea statutului de manager public organizate/organizat de Agenția Națională a Funcționarilor Publici, a modelului certificatului de atestare a absolvirii programelor de perfecționare organizate de centrele regionale de formare continuă pentru administrația publică locală, precum și a modelelor certificatelor de atestare a absolvirii programelor de perfecționare organizate de Agenția Națională a Funcționarilor Publici și de centrele regionale de formare continuă pentru administrația publică locală, în asociere cu alți furnizori de formare înființați potrivit legii.

Actele normative din acest număr al Monitorului Oficial pot fi consultate pe www.Lege5.ronoul soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here