25 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 183 şi 184 din 2 aprilie 2013: acte normative incluse

În Monitorul Oficial nr. 183 din 2 aprilie 2013 (M.Of. 183/2013) au fost incluse următoarele acte normative:

* LEGI ȘI DECRETE

Legea nr. 59/2013 privind aderarea României la Acordul parțial extins privind itinerarele culturale, instituit prin Rezoluția CM/Res (2010)53 (adoptată de Comitetul de Miniștri la data de 8 decembrie 2010 la cea de-a 1.101-a întâlnire a miniștrilor adjuncți);

Rezoluția CM/Res (2010)53 de instituire a unui Acord parțial extins privind itinerarele culturale (adoptată de Comitetul de Miniștri la data de 8 decembrie 2010 la cea de-a 1.101-a întâlnire a miniștrilor adjuncți);

Decretul nr. 315/2013 pentru promulgarea Legii privind aderarea României la Acordul parțial extins privind itinerarele culturale, instituit prin Rezoluția CM/Res(2010)53 (adoptată  de  Comitetul  de  Miniștri la data  de 8 decembrie 2010 la cea de-a 1.101-a întâlnire a miniștrilor adjuncți);

Legea nr. 66/2013 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului  nr.  69/2012  privind  asigurarea  unei contribuții suplimentare a României la nivelul Organizației Internaționale de Poliție Criminală — INTERPOL prin detașarea ofițerilor de poliție;

Decretul nr. 334/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2012 privind asigurarea unei contribuții suplimentare a României la nivelul Organizației Internaționale de Poliție Criminală — INTERPOL prin detașarea ofițerilor de poliție;

Legea nr. 68/2013 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2012 privind unele măsuri pentru asigurarea furnizării serviciului public de televiziune;

Decretul nr. 336/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2012 privind unele măsuri pentru asigurarea furnizării serviciului public de televiziune;

Legea nr. 73/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru protecția  obiectivelor  militare care fac parte din Sistemul de apărare împotriva rachetelor balistice;

Decretul nr. 341/2013 pentru promulgarea Legii privind instituirea unor măsuri speciale pentru protecția obiectivelor militare care fac parte din Sistemul  de  apărare împotriva rachetelor balistice.

* ORDONANȚE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Ordonanța de urgență nr. 19/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare.

* ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 410/2013 al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, privind prospectul de emisiune a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii aprilie 2013;

Ordinul nr. 411/2013 al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, privind prospectul de emisiune a obligațiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna aprilie 2013.

* ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

Decizia nr. 111/2013 privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare a Societății Comerciale TOPAZ BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE — S.R.L. .

* ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

- Cuantumul total al sumelor provenite din finanțările private ale partidelor politice în anul 2012,   conform  Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale – Forumul Democrat al Germanilor din România – Organizația Transilvania;

- Cuantumul total al sumelor provenite din finanțările private ale partidelor politice în anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale – Uniunea Elenă din România.

În Monitorul Oficial nr. 184 din 2 aprilie 2013 (M.Of. 184/2013) au fost incluse următoarele acte normative:

* HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 126/2013 privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului – S.A. Petroșani, pentru anul 2013.

* ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 27/2013 al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru modificarea anexelor nr. 7, 8 și 10 la Norma sanitară veterinară privind procedura de introducere pe piață și de utilizare a reagenților și a seturilor de diagnostic de uz veterinar, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 81/2008, ca urmare a actualizării tarifelor în funcție de rata inflației din anul 2012;

Ordinul nr. 28/2013 al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor privind modificarea anexei nr. 4 la Norma sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor a activităților de obținere și de vânzare directă și/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum și a activităților de producție, procesare, depozitare, transport și comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 111/2008, ca urmare a actualizării tarifelor în funcție de rata inflației din anul 2012;  

Ordinul nr. 29/2013 al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru modificarea anexei nr. 8 la Norma sanitară veterinară privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităților care produc, procesează, depozitează, transportă și/sau distribuie produse de origine animală, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 57/2010, ca urmare a actualizării tarifelor în funcție de rata inflației din anul 2012;

Ordinul nr. 30/2013 al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru modificarea anexei nr. 27 la Norma sanitară veterinară privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar- veterinară a unităților/centrelor de colectare/ exploatațiilor de origine și a mijloacelor de transport din domeniul sănătății și al bunăstării animalelor, a unităților implicate în depozitarea și neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman și a produselor procesate, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 16/2010, ca urmare a actualizării tarifelor în funcție de rata inflației din anul 2012.

* ACTE ALE CAMEREI DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE A ROMÂNIEI

Decizia nr. 7/2013 privind aprobarea normelor de organizare și funcționare și a procedurilor Curții de Arbitraj Comercial  Internațional de pe lângă Camera  de Comerț și Industrie a României.

Actele normative din aceste numere ale Monitorului Oficial pot fi consultate pe www.Lege5.ronoul soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu