În Monitorul Oficial nr. 183 din 2 aprilie 2013 (M.Of. 183/2013) au fost incluse următoarele acte normative:

* LEGI ȘI DECRETE

Legea nr. 59/2013 privind aderarea României la Acordul parțial extins privind itinerarele culturale, instituit prin Rezoluția CM/Res (2010)53 (adoptată de Comitetul de Miniștri la data de 8 decembrie 2010 la cea de-a 1.101-a întâlnire a miniștrilor adjuncți);

Rezoluția CM/Res (2010)53 de instituire a unui Acord parțial extins privind itinerarele culturale (adoptată de Comitetul de Miniștri la data de 8 decembrie 2010 la cea de-a 1.101-a întâlnire a miniștrilor adjuncți);

Decretul nr. 315/2013 pentru promulgarea Legii privind aderarea României la Acordul parțial extins privind itinerarele culturale, instituit prin Rezoluția CM/Res(2010)53 (adoptată  de  Comitetul  de  Miniștri la data  de 8 decembrie 2010 la cea de-a 1.101-a întâlnire a miniștrilor adjuncți);

Legea nr. 66/2013 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului  nr.  69/2012  privind  asigurarea  unei contribuții suplimentare a României la nivelul Organizației Internaționale de Poliție Criminală — INTERPOL prin detașarea ofițerilor de poliție;

Decretul nr. 334/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2012 privind asigurarea unei contribuții suplimentare a României la nivelul Organizației Internaționale de Poliție Criminală — INTERPOL prin detașarea ofițerilor de poliție;

Legea nr. 68/2013 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2012 privind unele măsuri pentru asigurarea furnizării serviciului public de televiziune;

Decretul nr. 336/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2012 privind unele măsuri pentru asigurarea furnizării serviciului public de televiziune;

Legea nr. 73/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru protecția  obiectivelor  militare care fac parte din Sistemul de apărare împotriva rachetelor balistice;

Decretul nr. 341/2013 pentru promulgarea Legii privind instituirea unor măsuri speciale pentru protecția obiectivelor militare care fac parte din Sistemul  de  apărare împotriva rachetelor balistice.

* ORDONANȚE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Ordonanța de urgență nr. 19/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare.

* ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 410/2013 al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, privind prospectul de emisiune a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii aprilie 2013;

Ordinul nr. 411/2013 al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, privind prospectul de emisiune a obligațiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna aprilie 2013.

* ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

Decizia nr. 111/2013 privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare a Societății Comerciale TOPAZ BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE — S.R.L. .

* ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

Cuantumul total al sumelor provenite din finanțările private ale partidelor politice în anul 2012,   conform  Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale – Forumul Democrat al Germanilor din România – Organizația Transilvania;

Cuantumul total al sumelor provenite din finanțările private ale partidelor politice în anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale – Uniunea Elenă din România.

În Monitorul Oficial nr. 184 din 2 aprilie 2013 (M.Of. 184/2013) au fost incluse următoarele acte normative:

* HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 126/2013 privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului – S.A. Petroșani, pentru anul 2013.

* ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 27/2013 al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru modificarea anexelor nr. 7, 8 și 10 la Norma sanitară veterinară privind procedura de introducere pe piață și de utilizare a reagenților și a seturilor de diagnostic de uz veterinar, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 81/2008, ca urmare a actualizării tarifelor în funcție de rata inflației din anul 2012;

Ordinul nr. 28/2013 al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor privind modificarea anexei nr. 4 la Norma sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor a activităților de obținere și de vânzare directă și/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum și a activităților de producție, procesare, depozitare, transport și comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 111/2008, ca urmare a actualizării tarifelor în funcție de rata inflației din anul 2012;  

Ordinul nr. 29/2013 al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru modificarea anexei nr. 8 la Norma sanitară veterinară privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităților care produc, procesează, depozitează, transportă și/sau distribuie produse de origine animală, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 57/2010, ca urmare a actualizării tarifelor în funcție de rata inflației din anul 2012;

Ordinul nr. 30/2013 al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru modificarea anexei nr. 27 la Norma sanitară veterinară privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar- veterinară a unităților/centrelor de colectare/ exploatațiilor de origine și a mijloacelor de transport din domeniul sănătății și al bunăstării animalelor, a unităților implicate în depozitarea și neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman și a produselor procesate, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 16/2010, ca urmare a actualizării tarifelor în funcție de rata inflației din anul 2012.

* ACTE ALE CAMEREI DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE A ROMÂNIEI

Decizia nr. 7/2013 privind aprobarea normelor de organizare și funcționare și a procedurilor Curții de Arbitraj Comercial  Internațional de pe lângă Camera  de Comerț și Industrie a României.

Actele normative din aceste numere ale Monitorului Oficial pot fi consultate pe www.Lege5.ronoul soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here