17 Octombrie, 2019

Monitorul Oficial nr. 18, 19, 20 şi 21 din 9 ianuarie 2018: acte normative incluse

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 18 din 9 ianuarie 2018 (M.Of. nr. 18/2018) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MAP nr. 1598/2017 privind modificarea pct. 9 din anexa nr. 6 la Regulamentul privind atestarea persoanelor juridice care realizează lucrări de regenerare și întreținere a semințișurilor și plantațiilor, lucrări de îngrijire a arboretelor, precum și atestarea persoanelor fizice și juridice care efectuează proiectarea și/sau execută lucrări de îmbunătățiri funciare în domeniul silvic, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.763/2015;
 • Ordinul ANCPI nr. 1564/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 12 unități administrativ-teritoriale din județul Prahova;
 • Ordinul ANCPI nr. 1540/2017 pentru închiderea vechilor evidențe de cadastru și publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 3 din unitatea administrativ-teritorială Praid, județul Harghita;
 • Ordinul ANCIP nr. 1539/2017 pentru închiderea vechilor evidențe de cadastru și publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritorială Mărculești, județul Ialomița.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 19 din 9 ianuarie 2018 (M.Of. nr. 19/2018) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 8/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2015 pentru aprobarea unor măsuri de gestionare a instrumentelor structurale din domeniul transporturilor;
 • Decretul nr. 8/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2015 pentru aprobarea unor măsuri de gestionare a instrumentelor structurale din domeniul transporturilor.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 958/2017 pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 “Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Dolj” la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al județului Dolj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Dolj.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 3/2018 privind exercitarea cu caracter temporar a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Culturii și Identității Naționale de către doamna Chrisanta Daniela Zlăvog;
 • Decizia nr. 4/2018 privind unele măsuri pentru exercitarea funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Finanțelor Publice;
 • Decizia nr. 5/2018 privind numirea doamnei Cristiana-Doina Tudor în funcția de președinte cu rang de subsecretar de stat al Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar;
 • Decizia nr. 6/2018 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, de către domnul Florin Preda a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc;
 • Decizia nr. 7/2018 privind aplicarea mobilității pentru domnul Mircea Popa din funcția publică de secretar general la Ministerul Tineretului și Sportului în funcția publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului;
 • Decizia nr. 8/2018 privind aplicarea mobilității pentru domnul Ion Cristinel Rujan din funcția publică de secretar general în cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală în funcția publică de secretar general în cadrul Ministerului Tineretului și Sportului.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MAI nr. 2/2018 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2017 privind situația centralizată a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al condițiilor de detenție;
 • Ordinul MDRAPFE nr. 7331/2017 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 5.559/2017 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat și ajutoare de minimis pentru îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în întreprinderi mici și mijlocii pe teritoriul acoperit de Investiția Teritorială Integrată Delta Dunării prin Programul operațional regional 2014-2020.

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 • Circulara nr. 1/2018 privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României.

RECTIFICĂRI

 • Rectificarea privind Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.498/2017, din 09.01.2018;
 • Rectificarea privind Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.497/2017, din 09.01.2018;
 • Rectificarea privind Decizia Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 606/2015, din 09.01.2018.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 20 din 9 ianuarie 2018 (M.Of. nr. 20/2018) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 • Ordinul nr. 1/2018 pentru modificarea ordinelor președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale;
 • Ordinul nr. 2/2018 privind aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea E.ON GAZ FURNIZARE – S.A.;
 • Ordinul nr. 3/2018  privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea DESIGN PROIECT – S.R.L.;
 • Ordinul nr. 4/2018  privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea EURO SEVEN INDUSTRY – S.R.L.;
 • Ordinul nr. 5/2018  privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea GAZMIR IAȘI – S.R.L.;
 • Ordinul nr. 6/2018  privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea GAZ SUD – S.A.;
 • Ordinul nr. 7/2018  privind stabilirea tarifelor reglementate de distribuție pentru operarea sistemului de distribuție preluat și aprobarea prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, realizate de Societatea GAZ SUD – S.A. în calitate de operator desemnat să preia operarea sistemului de distribuție a gazelor naturale din localitatea Zimnicea, aparținătoare municipiului Zimnicea, județul Teleorman;
 • Ordinul nr. 8/2018  privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea MEGACONSTRUCT – S.A.;
 • Ordinul nr. 9/2018  privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea MEHEDINȚI GAZ – S.A.;
 • Ordinul nr. 10/2018  privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea NORD GAZ – S.R.L.;
 • Ordinul nr. 11/2018  privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea OTTO GAZ – S.R.L.;
 • Ordinul nr. 12/2018  privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea PREMIER ENERGY – S.R.L.;
 • Ordinul nr. 13/2018  privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea PRISMA SERV COMPANY – S.R.L.;
 • Ordinul nr. 14/2018  privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea TIMGAZ – S.A.;
 • Ordinul nr. 15/2018  privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea VEGA 93 – S.R.L.;
 • Ordinul nr. 16/2018  privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea WIROM GAS – S.A.;
 • Ordinul nr. 17/2018 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție realizat de Societatea MIHOC OIL – S.R.L. și pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 131/2014 privind aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială MIHOC OIL – S.R.L. și pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 și a anexei nr. 3 la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 8/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. MIHOC OIL – S.R.L.;
 • Ordinul nr. 18/2018 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție realizat de Societatea CONI – S.R.L. și pentru modificarea anexei nr. 3 și abrogarea anexelor nr. 1.a și nr. 2 la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 112/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială CONI – S.R.L.;

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 21 din 9 ianuarie 2018 (M.Of. nr. 21/2018) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE SENATULUI

 • Decizia nr. 1/2018 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 10-14 ianuarie 2018;
 • Decizia nr. 2/2018 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 15-18 ianuarie 2018.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 657/2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă;
 • Decizia nr. 728/2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 21 din Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMÂNIA

 • Decizia nr. 31/2017 privind stabilirea cuantumului taxei de evaluare profesională în vederea recunoașterii titlurilor de medic specialist.

***

comentarii

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu