22 August, 2017

Monitorul Oficial nr. 177, 178, 179 şi 180 din 13 martie 2017: acte normative incluse

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 177 din 13 martie 2017 (M.Of. nr. 177/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 7/2017 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei;
 • Hotărârea nr. 8/2017 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO;
 • Hotărârea nr. 9/2017 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei;
 • Hotărârea nr. 10/2017 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre;
 • Hotărârea nr. 11/2017 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa;
 • Hotărârea nr. 12/2017 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Iniţiativa Central-Europeană – Dimensiunea Parlamentară;
 • Hotărârea nr. 13/2017 privind constituirea Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana;
 • Hotărârea nr. 14/2017 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Mediteranei;
 • Hotărârea nr. 15/2017 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 780/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (9) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, ale art. 21 şi art. 24 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi ale art. 97 pct. 1 şi art. 483 alin. (1) din Codul de procedură civilă.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MADR nr. 57/2017 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 114/2013 pentru aprobarea cerinţelor tehnice care trebuie îndeplinite de mijloacele oficiale de identificare a ecvideelor existente pe teritoriul României.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 178 din 13 martie 2017 (M.Of. nr. 178/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 737/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 54 alin. (3) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 179 din 13 martie 2017 (M.Of. nr. 179/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 99/2017 privind constituirea Comitetului interministerial pentru turism;
 • Hotărârea nr. 109/2017 privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Sanatoriului de Nevroze Predeal, instituţie subordonată Ministerului Sănătăţii;
 • Hotărârea nr. 110/2017 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 61 la Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa;
 • Hotărârea nr. 112/2017 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 29 septembrie 2016 şi la Paris la 14 noiembrie 2016 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 12 iulie 2007 la Bucureşti şi la 26 iulie 2007 la Paris, pentru finanţarea proiectului „Reforma educaţiei timpurii în România“;
 • Hotărârea nr. 113/2017 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;
 • Hotărârea nr. 115/2017 privind aprobarea Planului naţional de paturi pentru perioada 2017-2019.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MADR nr. 60/2017 privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului recreativ în habitatele piscicole naturale, cu excepţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării“;
 • Ordinul MS nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 180 din 13 martie 2017 (M.Of. nr. 180/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 248/2017 privind numirea domnului Dan Octavian Alexandrescu în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Sănătăţii;
 • Decizia nr. 249/2017 privind numirea domnului Traian Constantin Petcu în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor;
 • Decizia nr. 250/2017 privind revocarea domnului Mihai-Alexandru Moia din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Administraţiei Fondului pentru Mediu;
 • Decizia nr. 251/2017 privind numirea domnului Ionuţ Sorin Apostu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Administraţiei Fondului pentru Mediu;
 • Decizia nr. 252/2017 privind eliberarea doamnei Monica-Laura Ion din funcţia de director de cabinet al prim-ministrului, cu rang de secretar de stat, în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului;
 • Decizia nr. 253/2017 privind numirea domnului Alexandru Chirilă în funcţia de director de cabinet al prim-ministrului, cu rang de secretar de stat, în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului;
 • Decizia nr. 254/2017 privind numirea domnului Gabriel Stătescu în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului;
 • Decizia nr. 255/2017 privind numirea doamnei Monica-Laura Ion în funcţia de consilier la cabinetul prim-ministrului, în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului;
 • Decizia nr. 256/2017 privind eliberarea, la cerere, a domnului Marius Cristian Bădescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul ANAF nr. 766/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind acordarea statutului de expeditor şi/sau destinatar agreat în cadrul regimului de tranzit unional/comun.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu