În Monitorul Oficial, Partea I, nr. 176 din 1 aprilie 2013 (M.Of. 176/2013) au fost incluse următoarele acte normative:

* LEGI ȘI DECRETE

Legea nr. 67/2013 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2011 privind unele măsuri pentru modificarea   unor   acte   normative   în   domeniul comunicațiilor electronice;

Decretul nr. 335/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2011 privind unele măsuri pentru modificarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice;

Decretul nr. 332/2013 privind conferirea „Crucii Comemorative a celui de-al Doilea Război Mondial, 1941—1945”.

* DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE

Decizia nr. 41 din 5 februarie 2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 36 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței;

Decizia nr. 65 din 21 februarie 2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 16 alin. (3) din Legea partidelor politice nr. 14/2003.

* ORDONANȚE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Ordonanța de urgență nr. 17/2013 pentru modificarea și completarea  Ordonanței  de  urgență  a  Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene;

Ordonanța de urgență nr. 18/2013 pentru desemnarea entității publice care exercită, în numele statului, calitatea de acționar la Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” — S.A. și la Societatea Națională de Transport Gaze  Naturale „Transgaz” — S.A. Mediaș.

* ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 428/2013 al ministrului sănătății privind abrogarea pct. 5 și 10 ale art. 1 din Ordinul ministrului sănătății nr. 712/2012 pentru acreditarea în domeniul transplantului a unităților sanitare care pot efectua activități de bănci de țesuturi și/sau celule umane, respectiv de utilizator de țesuturi și/sau celule umane în scop terapeutic.

* ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

Ordinul nr. 10/2013 pentru modificarea anexei nr. 6 la Normele privind autorizarea  brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare, precum și condițiile de menținere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010.

* ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

–  Cuantumul total al sumelor provenite din finanțările private ale partidelor   politice  în  anul  2012,   conform Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale   – Partidul Conservator;

Cuantumul total al sumelor provenite din finanțările private ale partidelor   politice   în   anul   2011,   conform   Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice  și  a  campaniilor  electorale – Forumul Democrat al Germanilor din Județul Bihor — Oradea;

Cuantumul total al sumelor provenite din finanțările partidelor politice în anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale — Asociația Partida Romilor „Pro-Europa”;

Cuantumul total al sumelor provenite din finanțările private ale partidelor   politice  în  anul  2012,   conform   Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale – Partidul Noua Generație – Creștin Democrat;

Cuantumul total al sumelor provenite din finanțările private ale partidelor   politice  în  anul  2012,   conform   Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice  și  a  campaniilor  electorale – Asociația Macedonenilor din România.

Cuantumul total al sumelor provenite din finanțările private ale partidelor   politice  în  anul  2012,   conform   Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale — Partidul Alianța Socialistă.

În Monitorul Oficial, Partea I, nr. 177 din 1 aprilie 2013 (M.Of. 177/2013) au fost incluse următoarele acte normative:

* ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

Cuantumul total al sumelor provenite din finanțările private ale partidelor  politice  în  anul  2012,  conform  Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale – Partidul Social Democrat;

Cuantumul total al sumelor provenite din finanțările private ale partidelor politice în anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind  finanțarea activității partidelor politice și  a campaniilor electorale – Alianța Politică PSD + PC;

Cuantumul total al sumelor provenite din finanțările private ale partidelor politice în anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind  finanțarea activității partidelor politiceși a campaniilor electorale – Alianța Politică PSD + PNL.

Actele normative pot fi consultate integral  şi gratuit pe www.Lege5.ronoul soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here