Monitorul Oficial (Partea I) nr. 175 din 11 martie 2014 (M.Of. nr. 175/2014) cuprinde următoarele acte normative:
HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI
Hotărârea nr. 136/2014 pentru stabilirea regimului juridic al unor locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional, aflate în administrarea consiliilor locale, precum şi a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, referitoare la administrarea şi vânzarea acestora
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
Ordinul nr. 267/2014 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.043/2010
***
Monitorul Oficial (Partea I) nr. 176 din 11 martie 2014 (M.Of. nr. 176/2014) cuprinde următoarele acte normative:
HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI
Hotărârea nr. 2/2014 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 23/2013 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie
Hotărârea nr. 3/2014 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 17/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constituţiei României
HOTĂRÂRI ALE SENATULUI
Hotărârea nr. 16/2014 privind eliberarea din funcţie a unui secretar general adjunct al Senatului
Hotărârea nr. 17/2014 privind alegerea unui vicepreşedinte al Senatului
Hotărârea nr. 18/2014 privind completarea art. 66 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005
HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR
Hotărârea nr. 9/2014 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor
Hotărârea nr. 10/2014 privind vacantarea unui mandat de deputat
Hotărârea nr. 11/2014 privind vacantarea unui loc de secretar al Camerei Deputaţilor
Hotărârea nr. 12/2014 privind alegerea unui secretar al Camerei Deputaţilor
HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI
Hotărârea nr. 137/2014 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei
Hotărârea nr. 144/2014 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei interministeriale pentru suport tehnic
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
Ordinul nr. 290/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind mecanismul intern de rambursare a cheltuielilor de transport pentru participarea experţilor/delegaţilor români la reuniunile Consiliului European şi ale formaţiunilor Consiliului Uniunii Europene
ACTE ALE BIROULUI ELECTORAL CENTRAL
Hotărârea nr. 2H/2014 privind interpretarea unor prevederi legale referitoare la ştampilele birourilor electorale şi la copiile de pe listele electorale permanente
ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR
Decizia nr. 1/2014 pentru modificarea şi completarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 4/2008 privind continuarea activităţii medicale peste vârsta legală de pensionare
*
Lista asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică ce beneficiază de subvenţii de la bugetul local al municipiului Oradea în anul 2014, precum şi cuantumul acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială
***
Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here