În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 172 din 8 martie 2016 (M.Of. nr. 172/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

DECRETE

 • Decretul nr. 268/2016 privind conferirea titlului de “Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 Luptător cu Rol Determinant”.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 133/2016 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, şi pentru modificarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MT nr. 136/2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Agenţiei de Investigare Feroviară Română AGIFER;
 • Ordinul MT nr. 142/2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 173 din 8 martie 2016 (M.Of. nr. 173/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 132/2016 privind modificarea descrierii tehnice şi actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MS nr. 219/2016 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 386/2015.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 • Decizia nr. 500/2016 privind sancţionarea Societăţii ŞCHIOPU BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 174 din 8 martie 2016 (M.Of. nr. 174/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 17/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari;
 • Decretul nr. 281/2016 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari;
 • Legea nr. 23/2016 privind regimul deţinerii şi utilizării armamentului din dotare şi operaţiunile cu arme şi muniţii în sistemul administraţiei penitenciare;
 • Decretul nr. 287/2016 pentru promulgarea Legii privind regimul deţinerii şi utilizării armamentului din dotare şi operaţiunile cu arme şi muniţii în sistemul administraţiei penitenciare;
 • Legea nr. 24/2016 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia;
 • Decretul nr. 288/2016 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 892/2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 369 din Codul de procedură penală.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 154/305/2016 pentru aplicarea la nivelul municipiului Mangalia, judeţul Constanţa, a prevederilor art. 3 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei.
 • Ordinul MAE nr. 274/2016 privind publicarea unor acorduri încheiate prin schimb de note verbale.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here