22 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 167, 168 şi 169 din 7 şi 10 martie 2014: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 167 din 7 martie 2014 (M.Of. nr. 167/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECRETE

Decretul nr. 264/2014 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor general de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 138/2014 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 956/1990 privind condiţiile de plată a cotei subscrise de România la capitalul Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi numirea guvernatorului şi a supleantului său, a Hotărârii Guvernului nr. 34/1997 privind numirea unor guvernatori şi guvernatori supleanţi ai acestora în cadrul Fondului Monetar Internaţional şi Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi a Hotărârii Guvernului nr. 467/2007 privind numirea guvernatorului României în Consiliul Guvernatorilor Băncii Europene de Investiţii

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 31/2014 pentru modificarea Procedurii privind decontarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 5/2014
Ordinul nr. 301/2014 privind modificarea Normelor metodologice de autorizare a exportatorilor în vederea emiterii în procedură simplificată a dovezilor de origine preferenţială în cadrul acordurilor ce reglementează comerţul preferenţial dintre Comunitate şi ţările partenere şi a certificatelor A.TR. care atestă statutul de marfă în liberă circulaţie în cadrul Uniunii vamale UE-Turcia şi a emiterii dovezilor de origine preferenţială în cadrul Acordului de liber schimb dintre UE şi Republica Coreea, aprobate prin Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 4.822/2007
Ordinul nr. 2030/2014 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria ansamblu, grupa valorică „B“, a „Casei de locuit cu anexe“ din municipiul Sibiu, Str. Constituţiei nr. 22, judeţul Sibiu
Ordinul nr. 2031/2014 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria ansamblu, grupa valorică „B“, a „Primei fabrici ardeleane de maşini agricole şi turnătorie de fer Andreas Rieger“ din municipiul Sibiu, Str. Ocnei nr. 33, judeţul Sibiu

REPUBLICĂRI

Legea nr. 139(r2)/2000 privind activitatea de meteorologie

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 168 din 10 martie 2014 (M.Of. nr. 168/2014) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 101/2014 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Hunedoara, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Hunedoara

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 47/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările antidoping

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Regulamentul nr. 5/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2006

*

Listă cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile cărora li s-au alocat subvenţii de la bugetul local al municipiului Târgu Mureş pentru anul 2014 în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 169 din 10 martie 2014 (M.Of. nr. 169/2014) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 123/2014 pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 26 septembrie 2013 şi la Bucureşti la 21 octombrie 2013 la Contractul de credit în cadrul Facilităţii de cofinanţare CSNR dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 24 noiembrie 2008

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

Decizia nr. 79/2014 pentru stabilirea atribuţiilor domnului Gabriel Oprea, viceprim-ministru pentru securitate naţională, ministrul afacerilor interne
Decizia nr. 80/2014 pentru eliberarea domnului Lucian-Florin Guran din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne
Decizia nr. 81/2014 privind eliberarea domnului Florea Oprea din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne
Decizia nr. 82/2014 pentru numirea domnului Florea Oprea în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne
Decizia nr. 83/2014 privind numirea domnului Nicolae Gheorghe în funcţia de subsecretar de stat la Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne
Decizia nr. 84/2014 pentru numirea domnului Valeriu Nicuţ în funcţia de secretar de stat şi şef al Departamentului pentru Politica de Apărare şi Planificare la Ministerul Apărării Naţionale

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 58/2014 privind aprobarea cuantumului taxelor de analizare a suplimentelor nutritive

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

• Ordinul nr. 14/2014 privind actualizarea valorilor-limită de tranzacţionare a certificatelor verzi şi a contravalorii unui certificat verde neachiziţionat, aplicabile pentru anul 2014

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu