19 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 164 şi 165 din 6 martie 2014: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 164 din 6 martie 2014 (M.Of. nr. 164/2014) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 134/2014 privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Naţionale de Închideri Mine Valea Jiului – S.A. Petroşani, pentru anul 2014

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

Decizia nr. 77/2014 privind eliberarea, la cerere, a domnului Sebastian Huluban din funcţia de secretar de stat şi şef al Departamentului pentru politica de apărare şi planificare la Ministerul Apărării Naţionale

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 2032/2014 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică „A“, a „Casei de locuit“ din Alţâna, Str. Gării nr. 92, judeţul Sibiu
Ordinul nr. 2033/2014 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică „B“, a „Tribunei I“ din Stadionul Municipal, Câmpia Turzii, str. Aurel Vlaicu nr. 39, judeţul Cluj

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

Hotărârea nr. 49/2013 pentru aprobarea Normelor privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari
Hotărârea nr. 50/2013 privind aprobarea Procedurilor pentru aplicarea art. 29 din Normele privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 49/2013
Hotărârea nr. 51/2013 privind aprobarea Procedurilor pentru aplicarea art. 24 din Normele privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 49/2013

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 165 din 6 martie 2014 (M.Of. nr. 165/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

Decizia nr. 78/2014 privind eliberarea doamnei Ioana-Maria Petrescu din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 255/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 75/2014 privind desemnarea Ministerului Sănătăţii ca organism de conducere şi implementare a fazei a doua a programului de cooperare pentru dezvoltarea capabilităţilor de chirurgie cardiacă neonatală şi infantilă în România

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu