În Monitorul Oficial, Partea I, nr. 164 din 26 martie 2013 (M.Of. 164/2013) au fost publicate următoarele acte normative:

* DECRETE

Decretul nr. 329/2013 privind conferirea Ordinului Meritul pentru Învățământ în grad de Comandor;

Decretul nr. 330/2013 privind conferirea Ordinului Virtutea Aeronautică în grad de Cavaler.

* DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE

Decizia nr. 28 din 5 februarie 2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. XXI  din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale.

* ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

Instrucțiunile nr. 9/2013 ale ministrului afacerilor interne privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică a unităților ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor.  

* ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

Decizia nr. 29/2013 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 184A din 18 decembrie  2012 a Curții de Apel  București  — Secția a IX-a civilă și pentru cauze de proprietate intelectuală, conflicte de muncă și asigurări sociale privind modificarea în parte a Hotărârii arbitrale nr. 4 pronunțată la data de 22 martie 2012, având ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remunerația datorată de organismele de televiziune titularilor de drepturi de autor pentru radiodifuzarea operelor scrise și operelor de artă vizuală aflate în gestiunea COPYRO — Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor, denumită în continuare COPYRO, și VISARTA — Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor în Domeniul Artelor Vizuale, denumită în continuare VISARTA, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 din 6 aprilie 2012, în baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 40/2012.

Actele normative din acest număr al Monitorului Oficial pot fi consultate pe Lege5.ro – noul soft legislativ al companiei Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here