În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 162 din 6 martie 2017 (M.Of. nr. 162/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECRETE

 • Decretul nr. 278/2017 privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de împrumut (Cel de-al doilea împrumut pentru politici de dezvoltare privind eficientizarea finanţelor publice şi creşterea economică) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 20 decembrie 2016.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 663/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 47 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MAI nr. 26/2017 privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituţiile şi autorităţile publice, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2017.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 • Ordinul nr. 12/2017 pentru aprobarea Regulamentului de preluare de către furnizorii de ultimă instanţă a locurilor de consum ale clienţilor finali care nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă şi pentru modificarea unor reglementări din sectorul energiei electrice.

ACTE ALE CAMEREI CONSULTANŢILOR FISCALI

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 163 din 6 martie 2017 (M.Of. nr. 163/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 11/2017 pentru modificarea alin. (4) al art. 262 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011;
 • Decretul nr. 277/2017 privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (4) al art. 262 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 698/2016  referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 207 alin. (1) din Codul de procedură penală.

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 19/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile;
 • Hotărârea nr. 91/2017 pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Centru de Conferinţă şi Cultură“ la Universitatea Politehnica din Bucureşti;
 • Hotărârea nr. 97/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 228/2017 privind numirea doamnei Alina Popa în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului;
 • Decizia nr. 229/2017 privind numirea domnului Borbély Laszló în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MT nr. 266/2017 privind încredinţarea serviciului de interes economic general Societăţii Naţionale „Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu – Constanţa“ – S.A..

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here