25 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 162 şi 163 din 5 şi 6 martie 2014: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 162 din 5 martie 2014 (M.Of. nr. 162/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECRETE

Decretul nr. 261/2014 privind revocarea din funcţie şi numirea unor membri ai Guvernului României

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 41/2014 privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionare de activităţi de explorare privind concursul public de ofertă – Runda nr. 86/2014
Ordinul nr. 475/2014 privind ieşirea din vigoare a unor tratate internaţionale

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 163 din 6 martie 2014 (M.Of. nr. 163/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 9/2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25, art. 208 alin. (3) lit. e) şi alin. (6), art. 209 alin. (2), art. 211 alin. (3), art. 213 alin. (3) şi (4) şi art. 216 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 135/2014 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 6 septembrie 2013 şi la Paris la 4 noiembrie 2013 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut F/P 1556 (2006) dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 23 august 2007 şi la Paris la 30 august 2007

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

Hotărârea nr. 39/2013 pentru aprobarea procedurilor privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari
Hotărârea nr. 5/2014 pentru aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori

REPUBLICĂRI

Legea nr. 143(r1)/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu