15 Iulie, 2018

Monitorul Oficial nr. 162 şi 163 din 26 martie 2013: acte normative incluse

În Monitorul Oficial, Partea I, nr. 162 din 26 martie 2013 (M.Of. 162/2013) a fost publicat următorul act normativ:

* ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

- Ordinul nr. 3.434/2013 al ministrului educației naționale privind aprobarea calendarului și a Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2013—2014.

***

În Monitorul Oficial, Partea I, nr. 163 din 26 martie 2013 (M.Of. 163/2013) au fost publicate următoarele acte normative:

* LEGI ȘI DECRETE

- Legea nr. 64/2013 pentru ratificarea Acordului dintre statele membre  ale  Uniunii  Europene,  reunite  în  cadrul Consiliului,  privind  protecția informațiilor clasificate schimbate în interesul Uniunii Europene, semnat la Bruxelles la 25 mai 2011;

- Acord între statele membre ale Uniunii Europene, reunite în cadrul Consiliului, privind protecția informațiilor clasificate schimbate în interesul Uniunii Europene;

- Decretul nr. 320/2013 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre statele membre ale Uniunii Europene, reunite în cadrul Consiliului, privind protecția informațiilor clasificate schimbate în interesul Uniunii Europene, semnat la Bruxelles la 25 mai 2011;

- Decretul nr. 327/2013 privind conferirea Ordinului Național Steaua României în grad de Comandor.

* DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE

- Decizia nr. 54 din 12 februarie 2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru.

* ACTE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

- Ordinul nr. 114/2013 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru  aprobarea  cerințelor  tehnice  care  trebuie îndeplinite de mijloacele oficiale de identificare a ecvideelor existente pe teritoriul României;

- Ordinul nr. 353/2013 al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, privind desemnarea biroului central de legătură responsabil pentru schimbul de informații privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal între statele membre ale Uniunii Europene.

Actele normative pot fi consultate integral şi gratuit pe Lege5.ronoul soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu