Monitorul Oficial nr. 160 (partea I) din 26 martie 2013 (M.Of. 160/2013) cuprinde următoarele acte normative:

* LEGI ȘI DECRETE

Legea nr. 62/2013 pentru modificarea alin. (3) al art. 96 din Legea educației naționale nr. 1/2011;

Decretul nr. 318/2013 privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (3) al art. 96 din Legea educației naționale nr. 1/2011.

* DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE

Decizia nr. 64/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1085 alin. 1 și 3 din Codul de procedură civilă.

* HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 109/2013 privind aprobarea Amendamentului convenit prin scrisoarea semnată la Washington la 14 decembrie 2012 și, respectiv, la București la 21 decembrie 2012 între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România și Banca Internațională  pentru  Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la București la 27 ianuarie 2006.

* ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 236/2013 al ministrului transporturilor privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier;

Ordinul nr. 338/2013 al ministrului mediului și schimbărilor climatice privind aprobarea unor regulamente pentru situri de importanță comunitară și/sau arii naturale protejate de interes național.

* ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

Cuantumul total al sumelor provenite din finanțările private ale partidelor politice în anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale – Asociația Forumul Democrat al Germanilor din Călan.

***

Monitorul Oficial nr. 161 (partea I) din 26 martie 2013 (M.Of. 161/2013) cuprinde următoarele acte normative:

* HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 93/2013 pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Departamentul Apărării din Statele Unite ale Americii privind achiziţiile şi serviciile reciproce (US-ROU-02), semnat la Bucureşi la 28 noiembrie 2012 şi la Suttgart la 5 decembrie 2012;

Acordul între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Departamentul Apărării din Statele Unite ale Americii privind achiziţiile şi serviciile reciproce (US-ROU-02).

Textul integral al acestor acte normative poate fi consultat gratuit pe Lege5.ro!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here