Monitorul Oficial (Partea I) nr. 158 din 5 martie 2014 (M.Of. nr. 158/2014) cuprinde următoarele acte normative:
HOTĂRÂRI ALE SENATULUI
• Hotărârea nr. 11/2014 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului
DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE
Decizia nr. 547/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (2) din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, raportate la art. 1 alin. (3) din acelaşi act normativ şi art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calităţii de luptător în rezistenţa anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum şi persoanelor care au participat la acţiuni de împotrivire cu arme şi de răsturnare prin forţă a regimului comunist instaurat în România, în interpretarea dată prin Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 15 din 12 noiembrie 2012
HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI
Hotărârea nr. 130/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Comerciale „Grup Exploatare şi Întreţinere Palat C.F.R.“ – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Hotărârea nr. 131/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Regiei Autonome „Rasirom“, aflată sub autoritatea Serviciului Român de Informaţii
Hotărârea nr. 132/2014 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Comerciale Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.“ – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
Ordinul nr. 100/2014 privind publicarea acceptării amendamentelor la Protocolul din 1996 pentru amendarea Convenţiei privind limitarea răspunderii pentru creanţe maritime, 1976, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia LEG.5(99) a Comitetului juridic din 19 aprilie 2012
Ordinul nr. 103/2014 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 605/2008 pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române RACR-ATS „Serviciile de trafic aerian“, ediţia a 2-a
***
Monitorul Oficial (Partea I) nr. 159 din 5 martie 2014 (M.Of. nr. 159/2014) cuprinde următoarele acte normative:
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
Ordinul nr. 254/2014 privind modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 594/2013 pentru aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la echipamentele individuale de protecţie
Ordinul nr. 319/2014 privind stabilirea nivelului comisioanelor percepute de Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clienţilor
REPUBLICĂRI
Legea nr. 272(r1)/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului
***
Monitorul Oficial (Partea I) nr. 160 din 5 martie 2014 (M.Of. nr. 160/2014) cuprinde următoarele acte normative:
HOTĂRÂRI ALE BIROULUI PERMANENT AL SENATULUI
Hotărârea nr. 6/2014 privind asigurarea conducerii Senatului pe perioada vacanţei funcţiei de preşedinte al Senatului
DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE
Decizia nr. 37/2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 din anexa nr. 5 la Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
Ordinul nr. 190/76/2014 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România – nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011
Ordinul nr. 348/2014 pentru aprobarea cuantumului tarifelor încasate în urma serviciilor prestate de către Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu“ asociaţiilor/organizaţiilor crescătorilor de animale sau oricăror altor beneficiari
***
Monitorul Oficial (Partea I) nr. 161 din 5 martie 2014 (M.Of. nr. 161/2014) cuprinde următoarele acte normative:
LEGI ŞI DECRETE
Legea nr. 16/2014 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2013 privind completarea art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri
Decretul nr. 251/2014 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2013 privind completarea art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri
Decretul nr. 259/2014 pentru constatarea vacanţei unui post de membru al Guvernului
Decretul nr. 260/2014 pentru numirea unui membru al Guvernului şi desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar
DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE
Decizia nr. 18/2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010 şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea în limita alocată cheltuielilor de personal din Ministerul Administraţiei şi Internelor pentru anul 2011, în ansamblul său, precum şi, în special, ale art. 1 alin. (1) şi art. 3 alin. (3) şi (5) din ordonanţa de urgenţă
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
Ordinul nr. 105/2014 privind completarea reglementării tehnice „Cod de proiectare seismică – Partea a III-a – Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, indicativ P 100-3/2008“, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 704/2009
Ordinul nr. 336/2014 pentru completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 392/2009 privind aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului Operaţional pentru Pescuit 2007-2013
***
Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here