În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 155 din 2 martie 2017 (M.Of. nr. 155/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 • Hotărârea nr. 13/2017 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 705/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2, art. 4 alin. (2) şi (3) şi art. 6 alin. (1), (2) şi (3) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, art. II art. 1 alin. (1) şi (2), art. 2, art. 4 alin. (2) şi art. 6 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar şi art. 1 şi art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 81/2017 pentru modificarea şi completarea Strategiei naţionale de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 929/2014.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MEN nr. 3392/2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii şi cursanţii din învăţământul superior de stat, învăţământ cu frecvenţă.

ACTE ALE FONDULUI DE GARANTARE ALE DEPOZITELOR BANCARE

 • Regulamentul nr. 1/2017 pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 2/2016 privind determinarea şi plata contribuţiilor la Fondul de garantare a depozitelor bancare în funcţie de gradul de risc.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 156 din 2 martie 2017 (M.Of. nr. 156/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 71/2017 pentru scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui bun care se află în administrarea Direcţiei pentru Agricultură a Judeţului Mureş, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 449/2011 privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
 • Hotărârea nr. 72/2017 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;
 • Hotărârea nr. 76/2017 privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;
 • Hotărârea nr. 77/2017 privind trecerea unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne Unitatea Militară 0836 Bacău din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;
 • Hotărârea nr. 78/2017 privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmboviţa, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul ANAF nr. 735/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea utilizării regimului de tranzit unional/comun pe suport hârtie pentru mărfurile transportate pe calea ferată şi pe cale aeriană şi autorizarea utilizării regimului de tranzit unional/comun pe baza unui manifest electronic pentru mărfurile transportate pe cale aeriană;
 • Ordinul MEN nr. 3367/2017 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.561/2011.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 157 din 2 martie 2017 (M.Of. nr. 157/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 10/2017 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2016 pentru modificarea art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii;
 • Decretul nr. 274/2017 pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2016 pentru modificarea art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii;
 • Decretul nr. 276/2017 privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Mare Cruce;
 • Decretul nr. 275/2017 privind conferirea Ordinului Virtutea Militară.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 215/2017 pentru eliberarea domnului Robert-Răzvan Dobre din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii de Reformă Feroviară;
 • Decizia nr. 216/2017 pentru numirea domnului Marian Păun în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii de Reformă Feroviară.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MC nr. 3936/2016 privind clasarea în Lista monumentelor istorice în categoria II – arhitectură, m – monument, grupa valorică A a Zidului Cetăţii cu turnurile de est, de sud şi de vest, str. Bălcescu Nicolae, municipiul Orăştie, judeţul Hunedoara, ca subcomponentă unică în cadrul ansamblului monument istoric Cetatea Orăştie;
 • Ordinul MEN nr. 3382/2017 privind structura anului şcolar 2017-2018.

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 • Decizia nr. 2/2017 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a IV-a civilă, în Dosarul nr. 25.502/3/2014, privind pronunţarea unei hotărâri prealabile.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 158 din 2 martie 2017 (M.Of. nr. 158/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 643/2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 51 alin. (3) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii;
 • Decizia nr. 704/2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 231 alin. (7) şi art. 238 alin. (1) teza finală din Codul de procedură penală, în varianta anterioară modificării prin art. II pct. 54 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2016.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 82/2017 privind acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2017, prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 217/2017 privind încetarea, prin acordul părţilor, a raportului de serviciu al domnului Pricăjan Dan-Aurel, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului;
 • Decizia nr. 218/2017 pentru numirea domnului Vicenţiu-Mircea Irimie în funcţia de secretar de stat la Ministerul Consultării Publice şi Dialogului Social;
 • Decizia nr. 219/2017 pentru numirea domnului Dorin-Octavian Corcheş în funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
 • Decizia nr. 221/2017 privind numirea domnului Florian Daniel Geantă în funcţia de preşedinte al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului;
 • Decizia nr. 220/2017 privind eliberarea doamnei Ruxandra Elena Gîndu din funcţia de preşedinte al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului;
 • Decizia nr. 222/2017 privind eliberarea domnului Mitea Ilie Dumitru Haralambie din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Domeniilor Statului;
 • Decizia nr. 223/2017 privind numirea domnului Alexandru-Valentin Tachianu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Domeniilor Statului;
 • Decizia nr. 224/2017 privind eliberarea doamnei Alina Luminiţa Catan din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Domeniilor Statului;
 • Decizia nr. 225/2017 privind numirea domnului Marius Postolache în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Domeniilor Statului;
 • Decizia nr. 226/2017 pentru revocarea domnului Ioan Gherheş din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului;
 • Decizia nr. 227/2017 pentru numirea domnului Viorel Toma în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here