În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 155 din 1 martie 2016 (M.Of. nr. 155/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 5/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 167 alin. (3) din Codul de procedură civilă;
 • Decizia nr. 28/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 250 din Codul de procedură penală.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 156 din 1 martie 2016 (M.Of. nr. 156/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

REPUBLICĂRI

RECTIFICĂRI

 • Rectificarea privind anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 588/2016, din 01.03.2016.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 157 din 1 martie 2016 (M.Of. nr. 157/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 82/2016 privind eliberarea domnului Ştefan Ştefan Dănilă din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru;
 • Decizia nr. 83/2016 privind eliberarea domnului Adrian Marius Dobre din funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice;
 • Decizia nr. 84/2016 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Daniela Teodoru a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor.

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 • Ordinul nr. 6/2016 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 145/2014 privind implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 158 din 1 martie 2016 (M.Of. nr. 158/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

DECRETE

 • Decretul nr. 270/2016 privind eliberarea din funcţie a unui judecător;
 • Decretul nr. 271/2016 privind eliberarea din funcţie a unui judecător;
 • Decretul nr. 272/2016 privind eliberarea din funcţie a unui judecător;
 • Decretul nr. 273/2016 privind eliberarea din funcţie a unui judecător;
 • Decretul nr. 274/2016 privind eliberarea din funcţie a unui procuror.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 838/2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 342, art. 345 alin. (1) şi (2), art. 346 alin. (1) şi (4) şi art. 374 din Codul de procedură penală.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 103/2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor;
 • Hotărârea nr. 105/2016 privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de muncă în anul 2016;
 • Hotărârea nr. 108/2016 pentru stabilirea regimului juridic al unor locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional, aflate în administrarea consiliilor locale, precum şi a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, referitoare la administrarea şi vânzarea acestora;
 • Hotărârea nr. 112/2016 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here