În Monitorul Oficial, Partea I, nr. 153 din 22 martie 2013 (M.Of. 153/2013) au fost incluse următoarele acte normative:

* DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE

Decizia nr. 33 din 5 februarie 2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 94 alin. (5) teza a doua ultima liniuță din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal;

Decizia nr. 34 din 5 februarie 2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3731 alin. 2 și 5 și ale art. 7208 din Codul de procedură civilă;

* ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 32/2013 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activități de explorare, privind concursul public de ofertă — Runda nr. 81/2013;

Ordinul nr. 160/2013 al ministrului transporturilor pentru publicarea acceptării amendamentelor din 2013 la Regulamentul anexat la Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN), adoptate de Comisia Economică a Națiunilor Unite pentru Europa (CEE — ONU), la Geneva la 26 mai 2000;

Ordinul nr. 207/2013 al ministrului transporturilor pentru modificarea lit. A  „Tarife   pentru   pregătirea   de specialitate (formare)” de la pct. I „Tarife pentru cursuri de formare a personalului navigant” din anexa la Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.394/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestațiile și serviciile specifice asigurate de Școala Superioară de Aviație Civilă;

Ordinul nr. 359/2013 al ministrului sănătății privind aprobarea tarifelor pe cap de locuitor necesare stabilirii sumelor pentru serviciile publice de ambulanță pentru anul 2013;

* ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

Hotărârea nr. 5/2013 pentru  aprobarea  Normei  nr.  3/2013 privind activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat;

* ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

Cuantumul total al sumelor provenite din finanțările private, conform Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, pentru candidatul independent Oprescu Sorin Mircea — Primăria  Municipiului  București  —  alegeri  locale generale 10 iunie 2012.

Textul integral al acestor acte normative poate fi consultat gratuit pe Lege5.ro!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here