15 Iulie, 2018

Monitorul Oficial nr. 152, 153 şi 154 din 3 şi 4 martie 2014: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 152 din 3 martie 2014 (M.Of. nr. 152/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECRETE

Decretul nr. 252/2014 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului privind turismul durabil, adoptat la Bratislava la 27 mai 2011 şi semnat de România la Bratislava la 27 mai 2011, la Convenţia-cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003
Decretul nr. 253/2014 privind eliberarea din funcţie a unui judecător
Decretul nr. 254/2014 privind eliberarea din funcţie a unui judecător
Decretul nr. 255/2014 privind eliberarea din funcţie a unui procuror
Decretul nr. 256/2014 privind eliberarea din funcţie a unui procuror
Decretul nr. 257/2014 privind eliberarea din funcţie a unui procuror
Decretul nr. 258/2014 pentru numirea unui consilier prezidenţial

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 112/2014 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov
Hotărârea nr. 120/2014 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.570/2007 privind înfiinţarea Sistemului naţional pentru estimarea nivelului emisiilor antropice din surse sau al reţinerilor prin sechestrare a tuturor gazelor cu efect de seră, reglementate prin Protocolul de la Kyoto, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 mai 2013 privind un mecanism de monitorizare şi de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum şi de raportare, la nivel naţional şi al Uniunii, a altor informaţii relevante pentru schimbările climatice şi de abrogare a Deciziei nr. 280/2004/CE
Hotărârea nr. 127/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. – I.F.N.
Hotărârea nr. 129/2014 privind aprobarea trecerii unor bunuri imobile din domeniul privat în domeniul public al statului şi darea în administrarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

Decizia nr. 72/2014 privind eliberarea, la cerere, a doamnei Adriana Donţu din funcţia de director general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor
Decizia nr. 73/2014 privind exercitarea atribuţiilor directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor
Decizia nr. 74/2014 privind exercitarea atribuţiilor preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate
Decizia nr. 75/2014 privind exercitarea atribuţiilor preşedintelui Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 209/2014 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 422/2013

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 153 din 3 martie 2014 (M.Of. nr. 153/2014) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 1057/2013 pentru aprobarea Planului de management al Parcului Naţional Piatra Craiului

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 139/2014 pentru publicarea unor instrucţiuni şi linii directoare necesare punerii în aplicare a anexei VI la MARPOL, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.182(59) şi Rezoluţia MEPC.184(59)

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 154 din 4 martie 2014 (M.Of. nr. 154/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 21/2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. II teza finală din Legea nr. 133/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
Decizia nr. 28/2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 din capitolul I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ
Decizia nr. 36/2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II din Legea nr. 144/2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 1074/2013 pentru aprobarea Planului de management al Parcului Naţional Munţii Măcinului

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 214/2014 privind aprobarea organizării şi funcţionării Unităţii de evaluare a tehnologiilor medicale în cadrul Institutului Naţional de Boli Infecţioase „Prof. dr. Matei Balş“
Ordinul nr. 118/2014 privind abrogarea Ordinului ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultură nr. 76/2014 pentru aprobarea preţului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

Hotărârea nr. 1/2014 pentru aprobarea modelului declaraţiei de acceptare a candidaturii, a modelului listei de candidaţi, a modelului cererii de admitere a candidaturii independente, a modelului cererii de renunţare la candidatură şi a modelului certificatului doveditor al alegerii, care vor fi folosite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu