În Monitorul Oficial, Partea I, nr. 151 din 21 martie 2013 (M.Of. 151/2013) au fost incluse următoarele acte normative:

* HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 78/2013 pentru aprobarea actelor adiționale nr. 1 pe anul 2013 la contractele de servicii publice în transportul feroviar de călători pentru perioada 2012—2015, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 74/2012;

* ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 360/2013 al ministrului sănătății pentru modificarea și completarea  Ordinului  ministrului  sănătății  publice nr. 1.509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialități medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală;

Ordinul nr. 361/2013 al ministrului sănătății pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.222/2010 privind aprobarea  ghidului  de  practică  medicală  pentru specialitatea recuperare, medicină fizică și balneologie.

* ACTE ALE AUTORITĂȚII NAȚIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

Ordinul nr. 10/2013 privind actualizarea valorilor-limită de tranzacționare a certificatelor verzi și a contravalorii unui certificat verde neachiziționat, aplicabile pentru anul 2013.

* ACTE ALE CURȚII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

Hotărârea din 23 octombrie 2012 în Cauza Ghiță împotriva României.

Textul integral al acestor acte normative poate fi consultat gratuit pe Lege5.ro!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here