22 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 149, 150 şi 151 din 28 februarie 2014: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 149 din 28 februarie 2014 (M.Of. nr. 149/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 14/2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 din capitolul I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 97/2014 privind aprobarea prealabilă în vederea recunoaşterii prin hotărâre judecătorească a Asociaţiei Internaţionale a Apei din Londra, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord
Hotărârea nr. 125/2014 privind numirea doamnei Câmpurean Mariana în funcţia publică de subprefect al municipiului Bucureşti
Hotărârea nr. 126/2014 pentru modificarea art. 2 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 33/2014 privind alocarea temporară, pentru lunile ianuarie şi februarie ale anului 2014, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 225/2014 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 5/2010 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoane impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunităţii
Ordinul nr. 273/2014 privind aprobarea formularului-tip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2014
Ordinul nr. 330/2014 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.211/2013 pentru aprobarea competenţei teritoriale de administrare

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 150 din 28 februarie 2014 (M.Of. nr. 150/2014) cuprinde următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 29/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor
Ordinul nr. 316/2014 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii martie 2014

REPUBLICĂRI

Ordonanţa de urgenţă nr. 103(r1)/2006 privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării poliţieneşti internaţionale

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 151 din 28 februarie 2014 (M.Of. nr. 151/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 502/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 pct. 6, art. 20 alin. (1)-(3) şi art. 23 alin. (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, precum şi a lit. a) din anexa nr. 1 la ordonanţa de urgenţă
Decizia nr. 556/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, în interpretarea dată prin Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 6 din 15 aprilie 2013

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI

Ordonanţa de urgenţă nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare
Ordonanţa de urgenţă nr. 9/2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 32/127/24/2014 pentru modificarea şi completarea Normelor privind alimentele cu destinaţie nutriţională specială, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 387/251/2002
Ordinul nr. 317/2014 privind prospectul de emisiune a obligaţiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna martie 2014

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu