În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 146 din 27 februarie 2015 (M.Of. nr. 146/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 81/2015 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Ovidiu Gabriel Galeş a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultură;
 • Decizia nr. 82/2015 privind numirea domnului Brezoi George Constantin în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MS nr. 101/3180/2015 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 • Decizia nr. 286/2015 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii LIDA Broker de Asigurare – S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare;
 • Decizia nr. 285/2015 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii INTERBROK Broker de Asigurare – S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare;
 • Decizia nr. 284/2015 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii “Insurance Reinsurance International Broker de Asigurare” – S.A. din Registrul brokerilor de asigurare.

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII

LISTĂ

 • Lista cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române, cu personalitate juridică, din municipiul Mediaş cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul local în anul 2015, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială din 27.02.2015.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 147 din 27 februarie 2015 (M.Of. nr. 147/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 26/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2441 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865;
 • Decizia nr. 34/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 58 alin. (4) şi art. 167 alin. (3) din Codul de procedură civilă, precum şi ale art. 48 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 110/2015 privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale;
 • Hotărârea nr. 113/2015 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 905/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Bistriţa-Năsăud, precum şi al municipiului, oraşelor şi comunelor din judeţul Bistriţa-Năsăud;
 • Hotărârea nr. 116/2015 privind instituirea unui sistem de trasabilitate a articolelor pirotehnice.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MAE nr. 243/2015 privind supunerea regimului de control prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere şi tranzitului de produse cu dublă utilizare a operaţiunii de export al produselor ţevi din oţel fără sudură pentru lucru la temperaturi înalte, din oţel Grad P22, conform normei ASME SA 335/SA 335M, către firma Larsen & Toubro Limited, Piping Centre, Hazira Manufacturing Complex, District Surat, Gujarat, India.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 • Decizia nr. 275/2015 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii ASA GROUP Broker de Asigurare – S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare;
 • Decizia nr. 276/2015 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii ASIRAN Broker de Asigurări şi Reasigurări – S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare;
 • Decizia nr. 279/2015 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii BLITZ Broker de Asigurare – S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare;
 • Decizia nr. 281/2015 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii BROKER INVEST Broker de Asigurare-Reasigurare – S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare;
 • Decizia nr. 282/2015 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii CAPITAL & ALLIANCE INSURANCE Broker – S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare;
 • Decizia nr. 283/2015 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii EDY Broker de Asigurare – S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare.

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 • Circulara nr. 8/2015 privind lansarea în circuitul numismatic a unui set de trei monede (din aur, din argint şi din tombac cuprat) dedicat aniversării a 175 de ani de la naşterea lui Titu Maiorescu.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 148 din 27 februarie 2015 (M.Of. nr. 148/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 21/2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 1 alin. (3) şi art. 24 alin. (2)-(4) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 119/2015 pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MT nr. 121/2015 pentru aprobarea Evaluării de securitate portuară a portului Constanţa, a portului Midia şi a portului Mangalia, aparţinând Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Maritime“ – S.A. Constanţa;
 • Ordinul MT nr. 122/2015 pentru aprobarea Evaluării de securitate portuară a portului Brăila, a portului Galaţi şi a portului Tulcea, aparţinând Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării Maritime“ – S.A. Galaţi;
 • Ordinul MFP nr. 193/2015 privind modificarea Instrucţiunilor de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru operaţiunile prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. a)-i), art. 143 alin. (2) şi art. 1441 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.222/2006;
 • Ordinul MFP nr. 210/2015 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii martie 2015.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 • Regulamentul nr. 2/2015 privind activitatea de control periodic şi inopinat desfăşurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 149 din 27 februarie 2015 (M.Of. nr. 149/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 83/2015 privind aprobarea Calendarului principalelor activităţi ale Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice pe anul 2015.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MFP nr. 218/2015 pentru aprobarea procedurii de sigilare a unităţii operatorului economic pe perioada de suspendare a activităţii, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 • Decizia nr. 277/2015 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii ASSESS Broker de Asigurare – S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare;
 • Decizia nr. 278/2015 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii BALKAN INSURANCE Broker de Asigurare-Reasigurare – S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here