În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 145 din 27 ianuarie 2017 (M.Of. nr. 145/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 678/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995;
 • Decizia nr. 63/2017 referitoare la cererile de soluţionare a conflictelor juridice de natură constituţională dintre autoritatea executivă – Guvernul României, pe de o parte, şi autoritatea legiuitoare – Parlamentul României, pe de altă parte, precum şi dintre autoritatea executivă – Guvernul României, pe de o parte, şi autoritatea judecătorească – Consiliul Superior al Magistraturii, pe de altă parte, cereri formulate de preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii, respectiv de Preşedintele României;
 • Decizia nr. 64/2017 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală.

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 17/2017 privind unele măsuri în domeniul învăţământului;
 • Hotărârea nr. 70/2017 privind aprobarea obiectivelor etapei a XVIII-a 2017 a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor pe perioada 2010-2024.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MADR nr. 43/2017 privind aprobarea cuantumului tarifelor pentru serviciile specifice care constituie venituri proprii ale direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 • Norma nr. 2/2017 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 146 din 27 ianuarie 2017 (M.Of. nr. 146/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MEN nr. 3279/2017 privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară a instituţiilor de învăţământ superior de stat din România, pentru anul 2017.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 147 din 27 ianuarie 2017 (M.Of. nr. 147/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECRETE

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 202/2017 privind aplicarea mobilității domnului Lilian Onescu din funcția publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcția publică vacantă de secretar general în cadrul Ministerului Mediului;
 • Decizia nr. 203/2017 pentru eliberarea domnului Petre Iulian Nicolescu din funcția de secretar de stat la Ministerul Turismului;
 • Decizia nr. 204/2017 pentru numirea domnului Petre Iulian Nicolescu în funcția de secretar de stat la Ministerul Economiei;
 • Decizia nr. 205/2017 privind numirea Marius-Lucian Margasiu în funcția de consilier la cabinetul prim-ministrului, în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului;
 • Decizia nr. 206/2017 privind numirea domnului Iulian-Constantin Angheluș în funcția de consilier la cabinetul prim-ministrului, în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului;
 • Decizia nr. 207/2017 privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al domnului Mircea Dragoș Valentin, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului.

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 • Ordinul nr. 11/2017 privind stabilirea cotei obligatorii de achiziție de certificate verzi, aferentă anului 2016.

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 • Hotărârea nr. 8/2017 privind aprobarea organizării și convocării Conferinței ordinare a Camerei Auditorilor Financiari din România în data de 1 aprilie 2017.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here