În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 140 din 24 februarie 2016 (M.Of. nr. 140/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

DECRETE

 • Decretul nr. 260/2016 privind acreditarea unui ambasador;
 • Decretul nr. 261/2016 privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Afacerilor Interne;
 • Decretul nr. 262/2016 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor principal de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne;
 • Decretul nr. 263/2016 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor principal de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne;
 • Decretul nr. 264/2016 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor-şef de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne;
 • Decretul nr. 265/2016 privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Mare Ofiţer.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 96/2016 privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Naţionale de Închideri Mine Valea Jiului – S.A. Petroşani, pentru anul 2016.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MJ nr. 340/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de testare a aptitudinilor şi a cunoştinţelor de limba română, în vederea recunoaşterii calificării profesionale de consilier de probaţiune a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene pentru exercitarea acestei profesii în România.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 • Norma nr. 14/2016 privind încheierea exerciţiului financiar 2015 pentru societăţile din domeniul asigurărilor.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 141 din 24 februarie 2016 (M.Of. nr. 141/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 834/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10, art. 17 şi art. 51 din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, precum şi ale pct. 42 din anexa la Legea nr. 46/2008 – Codul silvic;
 • Decizia nr. 850/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 218 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.

ACTE ALE CURŢII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

 • Hotărârea în cauza Morar împotriva României din 07.07.2015.

ACTE ALE COLEGIULUI PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA

 • Hotărârea nr. 1/2016 privind aprobarea nivelului unor taxe pentru acoperirea costurilor unor servicii prestate de către Colegiul Psihologilor din România.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 142 din 24 februarie 2016 (M.Of. nr. 142/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 857/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 111 alin. (3) şi (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 98/2016 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere privind cooperarea în domeniul agriculturii dintre Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din România şi Ministerul Agriculturii din Regatul Haşemit al Iordaniei, semnat la Amman la 3 octombrie 2015;
 • Memorandumul de înţelegere privind cooperarea în domeniul agriculturii dintre Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din România şi Ministerul Agriculturii din Regatul Haşemit al Iordaniei din 03.10.2015;
 • Hotărârea nr. 102/2016 privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale de Integritate.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MAI nr. 34/2016 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei secretariat general şi protocol, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 53/2013;
 • Ordinul nr. 69/142/232/2016 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA – S.A.;
 • Ordinul ANAF nr. 828/2016 pentru stabilirea competenţei privind preluarea şi valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, precum şi a structurilor abilitate cu ducerea la îndeplinire a procedurilor de valorificare a acestora şi/sau a sumelor confiscate.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 143 din 24 februarie 2016 (M.Of. nr. 143/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 • Hotărârea nr. 17/2016 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului;
 • Hotărârea nr. 18/2016 privind cererea de urmărire penală a domnului Gabriel Oprea, fost viceprim-ministru pentru securitate naţională şi fost ministru al afacerilor interne;
 • Hotărârea nr. 19/2016 privind încuviinţarea reţinerii şi arestării preventive a doamnei senator Doina Anca Tudor.

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

DECRETE

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 788/2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 541 alin. (2) din Codul de procedură penală;
 • Decizia nr. 794/2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 223 alin. (2) din Codul de procedură penală;
 • Decizia nr. 836/2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 381 alin. (7) din Codul de procedură penală;
 • Decizia nr. 883/2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 17 alin. (2) lit. a) şi art. 18 alin. (1) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional;
 • Decizia nr. 885/2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, ale art. II art. 1 alin. (2) şi art. II art. 6 alin. (1) şi (2) teza a doua din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar şi ale art. 10 alin. (5) teza întâi din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here