În Monitorul Oficial, Partea I, nr. 134 din 14 martie 2013 (M.Of. 134/2013) au fost incluse următoarele acte normative:

* HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 83/2013 pentru completarea anexei nr. 45 la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov.

* ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul MT nr. 208/2013 al ministrului transporturilor privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului  (UE) nr. 1178/2011 al Comisiei din 3 noiembrie 2011 de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviaţia civilă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului şi a Regulamentului (UE) nr. 290/2012 al Comisiei din 30 martie 2012 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1178/2011;

Ordinul MEN nr. 3235/2013 privind aprobarea Metodologiei de monitorizare directă a Universităţii „Bioterra” din Bucureşti.

* ACTE ALE UNIUNII NAȚIONALE A PRACTICIENILOR ÎN INSOLVENȚĂ DIN ROMÂNIA

Hotărârea nr. 1/2012 pentru modificarea și completarea Hotărârii Congresului Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență și a Codului de etică profesională și disciplină ale Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România

* ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

Cuantumul total al sumelor provenite din finanțările private ale partidelor politice în anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale  –  Forumul Democrat al Germanilor din România – Organizația Bistrița-Năsăud;

Cuantumul total al sumelor provenite din finanțările private ale partidelor politice în anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale  –  Forumul Democrat al Germanilor din România – Organizația Sighișoara.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here