În Monitorul Oficial, Partea I, nr. 133 din 13 martie 2013 (M.Of. 133/2013) au fost incluse următoarele acte normative:

* DECRETE

Decretul nr. 288/2013 privind eliberarea din funcţie a unui judecător;

Decretul nr. 289/2013 privind eliberarea din funcţie a unui procuror;

Decretul nr. 290/2013 privind eliberarea din funcţie a unui procuror;

Decretul nr. 291/2013 privind eliberarea din funcţie a unui procuror;

Decretul nr. 292/2013 privind eliberarea din funcţie a unui judecător;

Decretul nr. 293/2013 privind eliberarea din funcţie a unui judecător;

Decretul nr. 294/2013 privind eliberarea din funcţie a unui judecător.

* ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Ordonanță de urgență nr. 14/2013 privind modificarea  și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011;

Hotărârea Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele  locale, pe baza  costului standard per elev/preșcolar.

* DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

Decizia nr. 158/2013 privind eliberarea, la cerere, a domnului Mihai Țurcanu din funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor;

Decizia nr. 159/2013 privind acordarea calității de consilier onorific al prim-ministrului doamnei Anamaria Puiu;

Decizia nr. 160/2013 pentru numirea domnului Francisk Iulian Chiriac în funcția de secretar de stat la Ministerul Sănătății;

Decizia nr. 161/2013 pentru numirea domnului Nicușor Marian Buică în funcția de secretar de stat la Ministerul Transporturilor;

Decizia nr. 162/2013 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice de către doamna Eremia Elena Gabriela.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here