În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 131 din 21 februarie 2017 (M.Of. nr. 131/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECRETE

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 767/2016 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru completarea art. 41 din Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, precum şi ale Legii privind modificarea şi completarea Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004;
 • Decizia nr. 14/2017 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 36 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 57/2017 privind aprobarea amendamentului, convenit prin schimbul de scrisori între România, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Republica Moldova, prin Ministerul Justiţiei şi Ministerul Finanţelor, semnate la Chişinău la 18 şi 20 ianuarie 2017 şi la Bucureşti la 26 ianuarie 2017, la Acordul privind asistenţa financiară rambursabilă dintre România şi Republica Moldova, semnat la Chişinău la 7 octombrie 2015.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 132 din 21 februarie 2017 (M.Of. nr. 132/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 789/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MMAP nr. 1354/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSPA0049 Iazurile de pe Valea Ibănesei-Başeului-Podrigăi;
 • Ordinul MAI nr. 20/2017 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 90/2013 privind funcţionarea Comisiei de dialog social la nivelul Ministerului Afacerilor Interne.

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 • Ordinul nr. 28/2017 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 256/2013 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/ subprogramelor naţionale de sănătate curative;
 • Ordinul nr. 113/2017 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015.

ACTE ALE CONSILIULUI DE MEDIERE

 • Hotărârea nr. 2/2017 privind modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 133 din 21 februarie 2017 (M.Of. nr. 133/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MMAP nr. 2204/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului Rezervaţiei naturale Piatra Şoimilor;
 • Ordinul MEN nr. 3427/2017 privind aprobarea Calendarului şi a Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2017-2018;
 • Ordinul MEN nr. 3252/2017 pentru modificarea anexei nr. 1 la Metodologia şi criteriile privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2017, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.161/2016.

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 • Ordinul nr. 66/2017 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 822/2015 privind aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare ale comisiilor de experţi de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru avizarea tratamentului cu anumite DCI-uri prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, utilizate în cadrul unor programe naţionale de sănătate curative, respectiv subprograme de sănătate curative, precum şi pentru anumite boli cronice, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

ACTE ALE COLEGIULUI PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA

 • Dispoziţia nr. 4/2017 pentru convocarea unei şedinţe excepţionale a Consiliului Colegiului Psihologilor din România.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 134 din 21 februarie 2017 (M.Of. nr. 134/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 • Hotărârea nr. 11/2017 privind validarea unui mandat de deputat;
 • Hotărârea nr. 12/2017 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor;
 • Hotărârea nr. 13/2017 privind eliberarea din funcţie a secretarului general al Camerei Deputaţilor, la cerere, ca urmare a pensionării;
 • Hotărârea nr. 14/2017 privind numirea secretarului general al Camerei Deputaţilor.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 758/2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 315 alin. (1) şi art. 341 alin. (2) din Codul de procedură penală;
 • Decizia nr. 765/2016 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here