20 Ianuarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 130/2013 (12 martie 2013): acte normative incluse

În Monitorul Oficial, Partea I, nr. 130 din 12 martie 2013 (M.Of. 130/2013) au fost incluse următoarele acte normative:

* LEGI ȘI DECRETE

- Legea nr. 43/2013 privind majorarea capitalului deținut de România la Banca Europeană de Investiții;

- Decretul nr. 287/2013 pentru promulgarea Legii privind majorarea capitalului deținut de România la Banca Europeană de Investiții.

* ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

- Ordinul MADR nr. 24/2013 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 165/2012 privind stabilirea cuantumului taxei pentru autorizarea anuală a plantațiilor viticole destinate obținerii de struguri pentru producerea de vinuri cu indicație geografică, a cuantumului taxei pentru atestarea dreptului de utilizare a indicației geografice pentru comercializarea vinurilor cu indicație geografică și aprobarea introducerii însemnului de certificare a calității vinurilor cu indicație geografică îmbuteliate;

- Ordinul MFP nr. 250/2013 al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice,   privind  modificarea  Ordinului  ministrului finanțelor   publice   nr. 262/2007  pentru  aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor;

- Ordinul MEN nr. 3306/2013 al ministrului educației naționale privind acordarea acreditării pentru nivelul de învățământ „liceal”, profilul „tehnic”, domeniul „construcții, instalații și lucrări”, calificarea profesională „tehnician în construcții și lucrări publice”, domeniul „mecanică”, calificarea profesională „tehnician mecatronist”, domeniul „fabricarea produselor din lemn”, calificarea profesională „tehnician designer mobilă și amenajări interioare”, domeniul „electric”, calificarea profesională „tehnician electrotehnist”, profilul „resurse naturale și protecția mediului”, domeniul „agricultură”, calificarea profesională „tehnician în agricultură” din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu” din localitatea Întorsura Buzăului.

* ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

- Hotărârea CSSPP nr. 3/2013  pentru  aprobarea  Normei  nr.  2/2013 privind calculul actuarial al contribuției anuale datorate de administratorii de fonduri de pensii private Fondului de  garantare  a  drepturilor  din  sistemul  de  pensii private.

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu