În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 130 din 20 ianuarie 2017 (M.Of. nr. 130/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 668/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 alin. (7) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului;
 • Decizia nr. 689/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice;
 • Decizia nr. 726/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 35 alin. (1) din Codul penal şi art. 238 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal;
 • Decizia nr. 727/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 260 alin. (2) lit. f) şi g) din Codul de procedură penală.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MMAP nr. 1811/2016 privind aprobarea Ghidului aplicantului – Cerere de propuneri de proiecte în cadrul fondului pentru relaţii bilaterale aferent Programului RO04 – Reducerea substanţelor periculoase, implementat în cadrul Mecanismului financiar SEE 2009-2014;
 • Ordinul MMAP nr. 1812/2016 privind aprobarea Ghidului aplicantului – Cerere de propuneri de proiecte în cadrul Fondului pentru relaţii bilaterale aferent Programului RO07 – Adaptarea la schimbările climatice finanţat prin granturile SEE 2009-2014;
 • Ordinul MMAP nr. 1813/2016 privind aprobarea Ghidului aplicantului – Cerere de propuneri de proiecte în cadrul fondului pentru relaţii bilaterale aferent Programului RO02 – Biodiversitate şi servicii ale ecosistemelor, implementat în cadrul Mecanismului financiar SEE 2009-2014;
 • Ordinul MMJS nr. 166/2017 privind aprobarea tarifelor pentru plata membrilor comisiilor de autorizare sau, după caz, a supleanţilor acestora, a evaluatorilor de furnizori şi programe de formare profesională şi a specialiştilor pe domenii ocupaţionale din afara furnizorului de formare profesională desemnaţi în comisiile de examinare.

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 • Hotărârea nr. 141/2017 pentru modificarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.375/2015.

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 • Ordinul nr. 1/2017 privind amortizorul aferent instituţiilor de credit autorizate în România şi identificate de Banca Naţională a României ca fiind alte instituţii de importanţă sistemică (O-SII);
 • Ordinul nr. 2/2017 privind abrogarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 1/2016 privind amortizorul de capital pentru risc sistemic.

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 • Hotărârea nr. 7/2017 privind modificarea articolului 10 din Normele pentru desemnarea reprezentanţilor auditorilor financiari la Conferinţa ordinară a Camerei Auditorilor Financiari din România organizată în anul 2017, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 121/2016.

RECTIFICĂRI

 • Rectificarea privind cuprinsul anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 26/2017, din 20.02.2017;
 • Rectificarea privind anexa nr. 1 „Cerere de înscriere în Program (Model)” la Hotărârea Guvernului nr. 39/2017, din 20.02.2017;
 • Rectificarea privind anexa nr. 2 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice – A.N.R.S.C., aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 22/2017, din 20.02.2017.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here