În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 127 din 18 februarie 2016 (M.Of. nr. 127/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 • Hotărârea nr. 11/2016 cu privire la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacţionare COM (2015) 583 final;
 • Hotărârea nr. 12/2016 cu privire la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 806/2014 în scopul instituirii unui sistem european de asigurare a depozitelor COM (2015) 586 final;
 • Hotărârea nr. 13/2016 privind propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind combaterea terorismului şi de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/475/JAI a Consiliului privind combaterea terorismului COM (2015) 625 final.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 822/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal;
 • Decizia nr. 825/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. (2) lit. e) din Codul de procedură penală;
 • Decizia nr. 863/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 53 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 • Norma nr. 13/2016 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 23/2014 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule.

ACTE ALE CAMEREI CONSULTANŢILOR FISCALI

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 128 din 18 februarie 2016 (M.Of. nr. 128/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 847/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 47 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 • Ordinul nr. 4/2016 privind modificarea şi completarea Metodologiei de determinare şi monitorizare a supracompensării activităţii de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă care beneficiază de schema de sprijin de tip bonus, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 84/2013.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 129 din 18 februarie 2016 (M.Of. nr. 129/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 70/2016 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Alba de către domnul Feneşer Gheorghe;
 • Hotărârea nr. 71/2016 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Alba de către domnul Murg Cornel;
 • Hotărârea nr. 72/2016 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Argeş de către domnul Oprescu Mihail Adrian;
 • Hotărârea nr. 73/2016 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Bistriţa-Năsăud de către domnul Ţintean Ioan;
 • Hotărârea nr. 74/2016 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Bistriţa-Năsăud de către domnul Frenţ Ovidiu-Victor;
 • Hotărârea nr. 75/2016 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Botoşani de către domnul Macaleţi Costică;
 • Hotărârea nr. 77/2016 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Dâmboviţa de către domnul Marinescu Ioan;
 • Hotărârea nr. 76/2016 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Brăila de către domnul Olteanu Nicu Lucian;
 • Hotărârea nr. 79/2016 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Satu Mare de către domnul Avram Eugeniu;
 • Hotărârea nr. 78/2016 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Gorj de către domnul Văcaru Alin Vasile;
 • Hotărârea nr. 80/2016 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Vaslui de către domnul Puică Andrei;
 • Hotărârea nr. 81/2016 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Alba de către domnul Murg Cornel;
 • Hotărârea nr. 83/2016 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Bistriţa-Năsăud de către domnul Frenţ Ovidiu-Victor;
 • Hotărârea nr. 82/2016 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Argeş de către domnul Soare Cristian;
 • Hotărârea nr. 84/2016 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Botoşani de către domnul Nechifor Dan;
 • Hotărârea nr. 85/2016 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Brăila de către doamna Cochino Mădălina;
 • Hotărârea nr. 86/2016 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Gorj de către domnul Paraschivu Gheorghe;
 • Hotărârea nr. 87/2016 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Iaşi de către domnul Grigoraş Marian;
 • Hotărârea nr. 88/2016 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Vaslui de către domnul Olteanu Daniel;
 • Hotărârea nr. 89/2016 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Jîjîie Antonel din funcţia publică de subprefect al judeţului Dâmboviţa în funcţia publică de prefect al judeţului Dâmboviţa;
 • Hotărârea nr. 90/2016 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Bud Radu din funcţia publică de inspector guvernamental în funcţia publică de prefect al judeţului Satu Mare.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 65/2016 privind eliberarea domnului George Ciamba din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe;
 • Decizia nr. 67/2016 privind eliberarea doamnei Carmen-Liliana Burlacu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe;
 • Decizia nr. 66/2016 privind eliberarea domnului Radu Podgorean din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe;
 • Decizia nr. 68/2016 pentru numirea domnului Alexandru Victor Micula în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe;
 • Decizia nr. 69/2016 pentru numirea domnului Marius Cristian Bădescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe;
 • Decizia nr. 70/2016 pentru numirea doamnei Daniela Anda Grigore Gîtman în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MFP nr. 231/2016 privind aprobarea contractării de către Ministerul Finanţelor Publice a unui împrumut pe pieţele externe de capital, prin redeschiderea emisiunilor de obligaţiuni scadente în data de 29 octombrie 2025 şi, respectiv, în data de 29 octombrie 2035, în sumă de maximum 2 miliarde euro, în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat „Medium Term Notes“, şi desemnarea administratorilor tranzacţiei.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here