În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 123 din 15 ianuarie 2017 (M.Of. nr. 123/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MEN nr. 6129/2016 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calităţii de conducător de doctorat şi a atestatului de abilitare;
 • Ordinul MAI nr. 10/2017 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului propriu al Inspectoratului General pentru Imigrări;
 • Ordinul MFP nr. 240/2017 privind indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual pentru anul fiscal 2017;
 • Ordinul MS nr. 92/2017 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.170/2014 privind aprobarea modelelor de formulare pentru aplicarea prevederilor titlului VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.
ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Ordinul nr. 7/2017 pentru stabilirea regulilor privind publicarea informaţiilor aferente tranzacţiilor încheiate pe piaţa de energie electrică.
***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 124 din 15 ianuarie 2017 (M.Of. nr. 124/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 • Hotărârea nr. 7/2017 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor – Evaluarea punerii în aplicare a cadrului UE pentru strategiile naţionale de integrare a romilor şi Recomandării Consiliului cu privire la măsurile de integrare efectivă a romilor în statele membre – 2016 COM (2016) 424 final.
HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 • Hotărârea nr. 10/2017 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor.
DECRETE

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 • Ordinul nr. 6/2017 privind aprobarea Standardului de performanţă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice.
***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 125 din 15 ianuarie 2017 (M.Of. nr. 125/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 • Hotărârea nr. 10/2017 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului.
DECRETE

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 719/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 43 alin. (1) din Codul de procedură penală.
HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 51/2017 privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului, din administrarea Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES în administrarea Ministerului Justiţiei.
DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 179/2017 privind numirea doamnei Gabriela Pintilie în funcţia de consilier la cabinetul prim-ministrului, în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului.
RECTIFICĂRI

 • Rectificare referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 27/2017.
***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here