20 Octombrie, 2019

Monitorul Oficial nr. 123, 124 şi 125 din 15 februarie 2017: acte normative incluse

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 123 din 15 ianuarie 2017 (M.Of. nr. 123/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MEN nr. 6129/2016 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calităţii de conducător de doctorat şi a atestatului de abilitare;
 • Ordinul MAI nr. 10/2017 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului propriu al Inspectoratului General pentru Imigrări;
 • Ordinul MFP nr. 240/2017 privind indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual pentru anul fiscal 2017;
 • Ordinul MS nr. 92/2017 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.170/2014 privind aprobarea modelelor de formulare pentru aplicarea prevederilor titlului VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.
ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Ordinul nr. 7/2017 pentru stabilirea regulilor privind publicarea informaţiilor aferente tranzacţiilor încheiate pe piaţa de energie electrică.
***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 124 din 15 ianuarie 2017 (M.Of. nr. 124/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 • Hotărârea nr. 7/2017 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor – Evaluarea punerii în aplicare a cadrului UE pentru strategiile naţionale de integrare a romilor şi Recomandării Consiliului cu privire la măsurile de integrare efectivă a romilor în statele membre – 2016 COM (2016) 424 final.
HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 • Hotărârea nr. 10/2017 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor.
DECRETE

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 • Ordinul nr. 6/2017 privind aprobarea Standardului de performanţă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice.
***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 125 din 15 ianuarie 2017 (M.Of. nr. 125/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 • Hotărârea nr. 10/2017 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului.
DECRETE

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 719/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 43 alin. (1) din Codul de procedură penală.
HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 51/2017 privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului, din administrarea Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES în administrarea Ministerului Justiţiei.
DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 179/2017 privind numirea doamnei Gabriela Pintilie în funcţia de consilier la cabinetul prim-ministrului, în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului.
RECTIFICĂRI

 • Rectificare referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 27/2017.
***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu