În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 121 din 14 ianuarie 2017 (M.Of. nr. 121/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 638/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 teza întâi raportat la art. 8 alin. (5) din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite;
 • Decizia nr. 691/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 89 alin. (1) din Codul penal;
 • Decizia nr. 718/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 • Decizia nr. 130/2017 privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii BROKER DE ASIGURARE FORTZAAS – S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare;
 • Decizia nr. 131/2017 privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii FABIS BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE – S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare;
 • Decizia nr. 132/2017 privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii INTERCAPITAL ASIG BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare;
 • Decizia nr. 133/2017 privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii EUROREALASIG – BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 122 din 14 ianuarie 2017 (M.Of. nr. 122/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 795/2016 referitoare la respingerea obiecţiei de neconstituţionalitate a Legii privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 50/2017 privind rechemarea unui consul general.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 177/2017 privind numirea domnului Marius Nica în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului;
 • Decizia nr. 178/2017 privind numirea domnului Florin Baranga în funcţia de consilier la cabinetul prim-ministrului, în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul ANPC nr. 115/2017 privind stabilirea detaliilor tehnice pentru efectuarea bonităţii de către creditorii nonfinanciari.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 • Decizia nr. 144/2017 privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii KALL BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare;
 • Decizia nr. 148/2017 privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii SERVBROK BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 • Ordinul nr. 76/2017 privind publicarea efectuării radierii din registrele general şi special Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii ERSTE GROUP IMMORENT ROMÂNIA IFN – S.A.;
 • Ordinul nr. 77/2017 privind publicarea efectuării radierii din registrele general şi special Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii CYPRUS LEASING (ROMÂNIA) IFN – S.A.;
 • Ordinul nr. 83/2017 privind publicarea efectuării radierii din registrele general şi special Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii PIRAEUS LEASING ROMÂNIA IFN – S.A..

LISTĂ

 • Lista cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică din municipiul Buzău cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul local în anul 2017, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială din 14.02.2017.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here