În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 118 din 13 ianuarie 2017 (M.Of. nr. 118/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 685/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 79 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor.

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 15/2017 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii la operatorii economici din industria de apărare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
 • Hotărârea nr. 44/2017 pentru completarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.053/2014.

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 • Ordinul nr. 8/2017 privind aprobarea valorilor-limită de tranzacţionare a certificatelor verzi şi a contravalorii unui certificat verde neachiziţionat.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 • Decizia nr. 129/2017 privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii ANA BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare;
 • Decizia nr. 137/2017 privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii GT-RO Broker de Asigurare-Reasigurare – S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare;
 • Decizia nr. 138/2017 privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii BROKER DE ASIGURARE CAR ASIG – S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare;
 • Decizia nr. 139/2017 privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii C.ADVICE BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare;
 • Decizia nr. 140/2017 privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii GLORIA BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare;
 • Decizia nr. 141/2017 privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii B.C.S. Broker de Asigurare – S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare;
 • Decizia nr. 142/2017 privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii MLR INTER – ASIG BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare;
 • Decizia nr. 143/2017 privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii M.C.M. Broker de Asigurare-Reasigurare – S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 119 din 13 ianuarie 2017 (M.Of. nr. 119/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 5/2017 privind solicitarea Preşedintelui României referitoare la organizarea unui referendum naţional consultativ, cu privire la continuarea luptei împotriva corupţiei şi asigurarea integrităţii funcţiei publice;
 • Hotărârea nr. 6/2017 privind continuarea misiunii Armatei României, începând cu anul 2017, în cadrul Coaliţiei Internaţionale anti-ISIL/Daesh şi extinderea ariei de dislocare prin includerea teritoriului statului Kuweit.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 728/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 213 alin. (7) din Codul de procedură penală.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 49/2017 privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MS nr. 102/2017 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 43/2017 privind aprobarea, modificarea, încetarea valabilităţii preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman cu autorizaţie de punere pe piaţă în România şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 120 din 13 ianuarie 2017 (M.Of. nr. 120/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 637/2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 alin. (5) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 174/2017 privind unele măsuri pentru exercitarea funcţiei de director executiv al Fondului Român de Dezvoltare Socială;
 • Decizia nr. 175/2017 privind numirea domnului Vladimir Ionaş în funcţia de consilier la cabinetul prim-ministrului, în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului;
 • Decizia nr. 176/2017 privind numirea domnului Adrian Niculescu în funcţia de vicepreşedinte al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc.

RECTIFICĂRI

 • Rectificare referitoare la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 39/2016.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here