În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 113 din 10 ianuarie 2017 (M.Of. nr. 113/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 669/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (2) şi art. 58 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru;
 • Decizia nr. 671/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 alin. (2), art. 36 alin. (2), art. 42 alin. (2) – (4) şi art. 45 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MMACA nr. 17/2017 privind aprobarea responsabilităţilor Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 102/2016 privind incubatoarele de afaceri;
 • Ordinul MEN nr. 3138/2017 pentru completarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.272/2015 privind aprobarea Procedurii de aprobare a necesarului de formulare tipizate care atestă finalizarea studiilor.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 114 din 10 ianuarie 2017 (M.Of. nr. 114/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul ANAF nr. 648/2017 pentru aprobarea unor formulare utilizate pentru stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale pentru persoanele fizice;
 • Ordinul MEN nr. 3086/2017 pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ 2017.

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 • Decizia nr. 37/2016 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Iaşi – Secţia litigii de muncă şi asigurări sociale în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la admisibilitatea acţiunii în constatare a raportului de muncă şi a efectelor acestuia pentru recunoaşterea jurisdicţională a tuturor drepturilor legale derivând din desfăşurarea raporturilor de muncă (raporturi încetate anterior sesizării instanţei), pentru persoana fizică care a prestat muncă pentru şi sub autoritatea celeilalte părţi, în ipoteza neîndeplinirii de către părţi a obligaţiei de încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă.

LISTE

 • Lista cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile din municipiul Piteşti care primesc subvenţii de la bugetul local în anul 2017, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială din 10.02.2017.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 115 din 10 ianuarie 2017 (M.Of. nr. 115/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 786/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.

ACTE ALE CURŢII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 • Decizia nr. 41/2016 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Timişoara – Secţia I civilă în Dosarul nr. 1.466/30/2015, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept care decurge din interpretarea dispoziţiilor art. 539 alin. (2) din Codul de procedură penală, în sensul de a stabili dacă privarea nelegală de libertate trebuie să rezulte explicit din actele jurisdicţionale menţionate în cuprinsul acestui articol sau poate fi şi implicită, dedusă din hotărârea definitivă de achitare.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 116 din 10 ianuarie 2017 (M.Of. nr. 116/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECRETE

 • Decretul nr. 234/2017 pentru constatarea vacanţei unei funcţii de membru al Guvernului;
 • Decretul nr. 235/2017 pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar;
 • Decretul nr. 236/2017 pentru constatarea vacanţei unei funcţii de membru al Guvernului;
 • Decretul nr. 237/2017 pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar;
 • Decretul nr. 238/2017 privind eliberarea din funcţie a unui judecător;
 • Decretul nr. 239/2017 privind eliberarea din funcţie a unui judecător.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 684/2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 304^1 din Codul de procedură civilă din 1865.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 • Decizia nr. 153/2017 privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a Societăţii PROPERTY INSURANCE BROKER – S.R.L..

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 117 din 10 ianuarie 2017 (M.Of. nr. 117/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 172/2017 privind numirea doamnei Maria-Manuela Catrina în funcţia de secretar de stat la Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale;
 • Decizia nr. 173/2017 privind numirea doamnei Raluca-Mihaela Sandu în funcţia de consilier la cabinetul prim-ministrului, în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului. 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MEN nr. 3124/2017 privind aprobarea Metodologiei pentru asigurarea suportului necesar elevilor cu tulburări de învăţare.

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 • Hotărârea nr. 117/2016 privind aprobarea Listei auditorilor financiari care au fost autorizaţi în alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori în Confederaţia Elveţiană şi au dobândit calitatea şi dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar în România.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 • Decizia nr. 146/2017 privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii ASSET INCON PLUS BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare;
 • Decizia nr. 147/2017 privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii AKG BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here