21 Octombrie, 2019

Monitorul Oficial nr. 110, 111 şi 112 din 12 februarie 2016: acte normative incluse

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 110 din 12 februarie 2016 (M.Of. nr. 110/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 804/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 lit. e) şi f), art. 12 alin. (1) şi (2) şi art. 21 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative;
 • Decizia nr. 841/2015 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MAI nr. 25/2016 privind formarea iniţială, în anul 2016, în instituţiile de formare ale Ministerului Afacerilor Interne a poliţiştilor locali cu atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul circulaţiei rutiere;
 • Ordinul MT nr. 76/2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 111 din 12 februarie 2016 (M.Of. nr. 111/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 777/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (1) lit. c) şi alin. (3) teza a doua, art. 342, art. 343, art. 344 alin. (1)-(3), art. 345 alin. (2) şi (3), art. 346 alin. (2)-(7), art. 347 alin. (1) şi (2) şi art. 348 din Codul de procedură penală;
 • Decizia nr. 778/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 100 alin. (2) teza finală şi art. 103 alin. (1) teza a doua şi alin. (2) teza a doua din Codul de procedură penală;
 • Decizia nr. 779/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 53, art. 82 alin. (1), art. 2962-29613 şi art. 29615-29620 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, art. V alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi ordonanţa de urgenţă în ansamblul său, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, precum şi ale art. 119, art. 1201, art. 121, art. 122 şi art. 1241 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MApN nr. 20/2016 pentru aprobarea Componenţei nominale a Comisiei interministeriale de evaluare la nivel naţional a programelor de înzestrare de importanţă strategică ale Ministerului Apărării Naţionale.

ACTE ALE CAMEREI CONSULTANŢILOR FISCALI

 • Hotărârea nr. 3/2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 10/2015 privind aprobarea cotizaţiilor, a termenelor de plată şi a obligaţiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2016.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 112 din 12 februarie 2016 (M.Of. nr. 112/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 57/2016 pentru completarea art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură;
 • Hotărârea nr. 58/2016 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015;
 • Hotărârea nr. 59/2016 privind reglementarea regimului juridic al unui imobil aflat în domeniul public al statului şi pentru completarea unor acte normative.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 20/2016 pentru abrogarea Ordinului preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr. 81/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de efectuare a notificărilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor transferuri de fonduri.

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 • Instrucţiuni privind organizarea şi desfăşurarea referendumului local pentru demiterea primarului comunei Pungeşti, judeţul Vaslui;
 • Hotărârea nr. 8/2016 pentru aprobarea modelelor cererilor de înscriere în Registrul electoral.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu