În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 1054 din 28 decembrie 2016 (M.Of. nr. 1054/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 882/2016 privind aprobarea stemei municipiului Reghin, judeţul Mureş;
 • Hotărârea nr. 883/2016 privind aprobarea stemei municipiului Curtea de Argeş, judeţul Argeş;
 • Hotărârea nr. 938/2016 privind aprobarea stemei comunei Săcuieu, judeţul Cluj;
 • Hotărârea nr. 939/2016 privind aprobarea stemei comunei Işalniţa, judeţul Dolj;
 • Hotărârea nr. 958/2016 privind modificarea şi completarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi pentru stabilirea titularului dreptului de administrare a unor imobile;
 • Hotărârea nr. 968/2016 privind aprobarea stemei comunei Băiuţ, judeţul Maramureş.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 • Norma nr. 41/2016 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 27/2015 privind activitatea de audit financiar la entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 1055 din 28 decembrie 2016 (M.Of. nr. 1055/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 251/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România;
 • Decretul nr. 1158/2016 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 • Decizia nr. 39/2016 privind examinarea sesizărilor conexate formulate de Tribunalul Constanţa – Secţia I civilă în dosarele nr. 14.150/212/2015 şi nr. 11.092/212/2015 privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. 21 alin. (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitor la condiţia de stabilire a domiciliului în localitatea în care se atribuie terenul;
 • Decizia nr. 44/2016 privind examinarea sesizării formulate de Tribunalul Sibiu – Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal în Dosarul nr. 11.338/306/2014.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 1056 din 28 decembrie 2016 (M.Of. nr. 1056/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 944/2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul ANSVSA nr. 140/2016 pentru modificarea şi completarea Condiţiilor minime de funcţionare a abatoarelor de capacitate mică, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 35/2011;
 • Ordinul MECS nr. 5929/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare şi componenţa nominală a acestuia.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 1057 din 28 decembrie 2016 (M.Of. nr. 1057/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 252/2016 pentru completarea art. 41 din Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni – august 1977 nr. 341/2004;
 • Decretul nr. 1159/2016 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 41 din Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni – august 1977 nr. 341/2004.

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 • Hotărârea nr. 168/2016 privind validarea magistraţilor aleşi ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 981/2016 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 25 octombrie 2016 şi la Paris la 8 noiembrie 2016 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi instruirea personalului aferent, semnat la Bucureşti la 29 ianuarie 2007 şi la Paris la 9 februarie 2007;
 • Hotărârea nr. 1001/2016 privind modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prin includerea în domeniul public al statului şi darea în administrarea centrelor judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură a unor construcţii rezultate ca urmare a finalizării unor investiţii.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MECS nr. 5906/2016 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Hänsel und Gretel” din municipiul Iaşi.

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 • Ordinul nr. 117/2016 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 119/2013 privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia;
 • Ordinul nr. 118/2016 privind aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2017.

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 • Decizia nr. 22/2016 privind examinarea sesizării formulate de către Curtea de Apel Suceava – Secţia penală şi pentru cauze cu minori în Dosarul nr. 843/86/2016/a1, prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a următoarelor probleme de drept: dacă pentru punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică lucrătorii specializaţi din cadrul poliţiei prevăzuţi de art. 142 alin. (1) din Codul de procedură penală necesită aviz de poliţie judiciară sau este suficient ca aceste persoane să îndeplinească condiţiile legale pentru a obţine avizul.

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 • Regulamentul nr. 10/2016 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare.

RECTIFICĂRI

 • Rectificare referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 931/2016 privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru trecerea la moneda euro, la art. 2 alin. (1);
 • Rectificare refritoare la Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 39/2016 privind asigurările auto din România;
 • Rectificare referitoare la Ordinul ministrului justiţiei nr. 4.181/C/2016 pentru modificarea şi completarea unor ordine ale ministrului justiţiei în scopul corelării cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
 • Rectificare referitoare la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.382/2016 privind funcţionarea şcolilor doctorale în anul universitar 2016-2017, în cuprinsul anexei.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 1058 din 28 decembrie 2016 (M.Of. nr. 1058/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 998/2016 privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, pentru Administraţia Bazinală de Apă Siret.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MADR nr. 1000/2016 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here